Podcast: Yerel Seçimlerde İstanbul Adaylarının Sosyal Politika Vaatleri

Yerel Seçimlerde İstanbul Adaylarının Sosyal Politika Vaatleri

Devamı
Podcast Yerel Seçimlerde İstanbul Adaylarının Sosyal Politika Vaatleri
5 Soru Tasarruf Tedbirlerinin Sosyal Politikalara Etkisi

5 Soru: Tasarruf Tedbirlerinin Sosyal Politikalara Etkisi

Tasarruf tedbirleri neleri veya hangi kurumları kapsamakta ve sosyal politikalarla bağlantılı kısımları ana hatlarıyla nelerdir? TT’nin sosyal politika alanındaki işleyişte oluşturabileceği muhtemel riskler ve giderilme adımları neler olabilir? TT’nin sosyal politika alanında kazandıracağı tasarruf imkanları neler olabilir? TT’nin sosyal devletin en önemli göstergelerinden olan kamu sosyal harcamalarını kısma ile ilişkisi nedir? TT nedeniyle kamu sosyal yardımlarında kısmaya gidilecek midir?

Devamı

Türkiye Yaşlı Profil Araştırması nedir ve neyi amaçlamaktadır? Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki yaşlıların demografik durumuyla ilgili ortaya çıkan bulgular nelerdir? Sonuçlara göre Türkiye’deki yaşlıların sağlık ve yaşam memnuniyetiyle ilgili ortaya çıkan bulgular nelerdir? Yaşlıların sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanma ve memnuniyet durumuyla ilgili araştırma bulguları neler göstermektedir? Araştırma sonuçları kapsamında yaşlıların toplumsal hayata katılımı ve bağımsız yaşamıyla ilgili neler söylenebilir?

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde ilk göze çarpan, yargıdan eğitime, reel ekonomiden sağlığa birçok alanda, Türkiye'nin yeni bir atılım yapabilmesi için gereken reformlara öncelik verilmesi.

Kısa süreli olsa da sanki bir koalisyon kurulacağına dair bir hava oluşmuşsa da, 7 Haziran sonrasında ortaya çıkan tabloyla bir hükümet kurulmayacağı piyasalar tarafından satın alınmış durumda.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti hükümeti dönemlerinde ise, yaklaşık 12 yıllık süre zarfında, toplumun tüm kesimlerine dokunan sosyal yardımlarda ciddi bir dönüşüm sağlanmıştır.

Batılı Bir Terör Örgütü Olarak IŞİD

IŞİD Batılı devletlerin son birkaç yıldır izledikleri ikircikli ve ilkesiz politikanın doğal bir sonucudur. Batı gerçekten IŞİD fenomenini çözmek istiyorsa özellikle Ortadoğu'ya yönelik politikalarını ciddi şekilde gözden geçirmelidir.

Devamı
Batılı Bir Terör Örgütü Olarak IŞİD
Ekonomik Kriz Tartışmalarına Karşı Yeni Büyüme Hikayesi

Ekonomik Kriz Tartışmalarına Karşı Yeni Büyüme Hikayesi

Türkiye ekonomisinin uzun vadeli dönüşümüne serinkanlılıkla bakabildiğimizde, güçlü finansal düzenleme yapısı, bankacılık sistemi ve mali disiplin uygulamasının makroekonomik krizlere karşı güçlü bir koruma oluşturduğunu görebiliriz.

Devamı

2019'a kadar Erdoğan'ın ve partisinin bir yandan "mücadele" diğer yandan "inşa" gündemine sahip çıkması gerekiyor.

Yeni dönemde AK Parti "toplumun merkezine seslenmek"le ilgili bir sınav verecek. AK Parti'nin kendini yeni duruma uyarlayıp, toplumun merkezine yönelik proje siyaseti üretme noktasında çok daha yoğun çalışması gerekecek.

Şimdilik örgütün beli kırıldı ise de yakın ve uzak gelecekte tehlike olması ihtimali hâlâ çok güçlü. Bu yüzden FETÖ ile mücadele güncel siyaset üstü bir kamu bilinci ile yapılmak zorunda.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmuyor ama asgari ücretten dış politikaya kadar her alanda vaatte bulunuyor. Yoksa seçilen cumhurbaşkanını tek adam gibi yönetmeyi mi planlıyor?

AK Parti bu zamana kadar bütçe disiplininden seçim dönemlerinde dahi taviz vermedi ve bugün itibarıyla da söz konusu rakamlar hükümetin bütçe disiplininden yine vazgeçmediğini gösteriyor.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti' sempozyumunda AK Parti’nin siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlardaki siyasetini tüm boyutlarıyla ele alacak.

Bu analiz Türkiye’de sosyal inovasyon uygulamalarını ve sosyal inovatif çalışmalarda genç nüfusun potansiyelini incelemektedir

Yeni sistemin en önemli özelliği, sivil-askeri bürokrasinin vesayetini ortadan kaldırmayı hedeflemesidir. Ayrıca cumhurbaşkanının doğrudan halk oylamasıyla belirlenmesi siyasal taleplerin dönüştürme gücünü artırmaktadır. Ak Parti’nin kuruluşundan itibaren temel ilkesi olan “millet için devlet” yaklaşımının son halkası böylece hayata geçmiştir.

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2018 YKS sonuçları nasıl değerlendirilmelidir? 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirmelidir? Boş kontenjanların sebepleri neler? Bölüm bazlı değerlendirildiğinde en fazla boş kalan kontenjan hangi bölümlerdedir? Bu sonuçlara göre uygulanan yeni sistem hedefine ulaştı mı? Neler yapılabilir?

SETA bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik seminer programları düzenlenecektir.