Podcast: AK Parti’nin Yerel Seçim Beyannamesi

AK Parti’nin Yerel Seçim Beyannamesi

Devamı
Podcast AK Parti nin Yerel Seçim Beyannamesi
İnadına HDP Sloganının Gizlediği Aman Dağılmayalım

İnadına HDP Sloganının Gizlediği: Aman Dağılmayalım

Medaim Yanık, 1 Kasım öncesi partilerin seçim beyannamelerine ve sloganlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devamı

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde ilk göze çarpan, yargıdan eğitime, reel ekonomiden sağlığa birçok alanda, Türkiye'nin yeni bir atılım yapabilmesi için gereken reformlara öncelik verilmesi.

Nebi Miş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesini yorumladı.

Seçim beyannamelerde son dönemlerde yavaşlayan küresel ekonominin etkisini hafifletmek ve ülke ekonomisindeki büyümeyi artırmak için hangi öneriler var?

7 Haziran öncesinde sıklıkla duyduğumuz makro düzeyi değil de mikro düzeyi hedef alan ekonomik ve sosyal vaatleri, 1 Kasım öncesinde de fazlasıyla duyacağız. Yalnız mikro politikaları seçim kampanyasında kullanacak olanların, makro ekonomide ne yapacaklarını da anlatması gerekiyor.

Perspektif: Siyasi Partilerin Mülteci Politikaları

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin bugünkü durumu nasıldır? Siyasi partilerin mülteciler hakkındaki vaatleri nelerdir? Mülteciler konusunda partiler üstü bir politika geliştirilebildi mi?

Devamı
Perspektif Siyasi Partilerin Mülteci Politikaları
Perspektif Türkiye'de Kapsayıcı Büyüme

Perspektif: Türkiye'de Kapsayıcı Büyüme

Seçim beyannamelerinde “kapsayıcı büyüme”ye verilen önem ne anlam ifade ediyor? Türkiye, 2002'den bu yana “kapsayıcı büyüme”de nasıl bir mesafe kat etti? Ekonomik büyümenin daha kapsayıcı olması için neler yapılmalıdır?

Devamı

Türkiye'nin mevcut durumda ulusal kaynaklarıyla enerji talebini karşılayamadığı ve enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiği gerçeği hesaba katıldığında, partilerin “enerji” konusunda seçim sonrasında neyi planladıkları önemli.

SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Sadık Ünay, AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamelerin ele aldı.

Sadık Ünay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde yer alan ekonomik vaatlerin tutarlılığını değerlendirdi.

Burhanettin Duran, AK Parti'nin seçim beyannamesini; “Yeni Türkiye'yi taşıyacak olan bir manifesto ve teorik temsili yüksek bir metin” olarak tanımladı.

AK Parti'nin ikinci döneminin taahhütnamesi olarak ortaya konan 'Yeni Türkiye Sözleşmesi: 2023' ve '2015 Seçim Beyannamesi', 2011 seçimlerinde inşa siyasetini merkezine koyan "2023 Vizyonu"nu temel alması bağlamında Erdoğan siyasetinin devamına güçlü bir vurgudur

AK Parti döneminin dış politika aktivizmi CHP'yi de dış politika konusunda daha fazla konuşmaya ve bunu seçim beyannamesine yansıtmaya itmiş.

Nebi Miş, AK Parti seçim beyannamesini üç ana başlık altında yorumladı.

Kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanan “yeni anayasa” tartışmalarını daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA’da yayımlanan raporları bir arada sunuyoruz.

Türkiye’nin neden yeni bir Anayasaya ihtiyacı var? Uzlaşma Komisyonu neden başarısız oldu? Yeni Anayasa için nasıl bir yöntem izlenmelidir?

Bu analizde Hollanda’da 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan parlamento seçimlerinde siyasi partilerin yol haritaları ve tartışmalarda ön plana çıkan konular incelenmektedir.

Eski müfredat ağırlıklı olarak bilgi yüklemeyi önceleyip bilişsel ve duygusal yetkinlik ile beceri kazandırmayı ihmal ediyordu.

SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar AK Parti’nin Seçim Manifestosu hakkında değerlendirmede bulundu.