'Devrim Sonrası Ortadoğu' Kahire'de Masaya Yatırıldı

Insight Turkey dergisinin Kahire’de düzenlenen yıllık konferansında 'devrim sonrası Ortadoğu' Türk ve Mısırlı akademisyen ve düşünürler tarafından tartışıldı.

Devamı
Devrim Sonrası Ortadoğu' Kahire'de Masaya Yatırıldı
Devrimden Darbeye Mısır

Devrimden Darbeye Mısır

25 Ocak 2011'de başlayan Mısır'daki dönüşüm sürecini ve 3 Temmuz 2013'te Muhammed Mursi'nin görevden alınmasıyla gerçekleşen askeri darbeyi daha iyi anlamak için SETA uzmanlarının analizlerini ve SETA'da yayımlanan Mısır raporlarını bir arada sunuyoruz.

Devamı

Bir sosyal mühendislik çalışmasıymışcasına, ordunun finansal harcamalarının denetlenmesi meselesi, Mısır gündeminde bilinçli zamanlamalarla yer bulmaya devam ediyor. Bu seferki zamanlama, yargı bürokrasisine karşı hazırlanan Şura Meclisi’ndeki kanun teklifini hedef alınmış durumda.  

İlk önce Merkezi Denetleme Kurumu Başkanı (MDK / Mısır Sayıştay’ı) Hişham Cenine’nin, “ordu ve polis de dâhil olmak üzere tüm devlet kurumları finansal açıdan MDK’nın gözetimi altındadır” açıklaması, ardından ordu sözcülüğünün basında haberleştirilen “MDK’nın ticari faaliyetlerini denetlemesine izin verdiğini” belirten haberleri sert bir şekilde yalanlaması, Mısır ordusunun ‘iktisadi krallığı’ daha ne kadar devam edecek tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle birlikte ülkedeki gelişmeler çok değişken ve kırılgan bir seyir izledi. Toplumun iktisadi iyileşme istekleri başta olmak üzere, bireyin kendini vatanı içinde değerli hissetme ve özgürlük talepleri ayaklanmayı rejimi devirecek kadar etkili kıldı. Tahrir meydanında başlayan Mısır devrimi 18 gün sürdü ancak devrim 30 seneden fazla süren bir mücadelenin getirdiği bir sonuçtu.

Mısır'da 2012 Anayasası daha çok başkanlık sistemi ağırlıklıydı. 2014 Anayasası ise karma yönetim sistemini benimsiyor.

SETA Dış Politika Araştırma Asistanı Can Acun, Mısır'da gerçekleşen referandum sonucu kabul edilecek yeni Anayasa ile ordu-yargı-polis vesayetinin kurumsallaşacağını ve bürokratik tüm unsurların yetkilerini genişleteceğini belirtti.

Mısır'da Eskiye Doğru Yeni Adım: Darbe Anayasası

Mısır'da siyaset, doğrudan askeri bürokrasinin kontrolü altına girdi. Askeri bürokrasinin göstermelik törenlerle yönetimi sivil iktidara devredecek olması bu gerçeği değiştirmeyecek.

Devamı
Mısır'da Eskiye Doğru Yeni Adım Darbe Anayasası
Mısır'ın Yeni Anayasası Anti-Demokratik ve Faşizan

Mısır'ın Yeni Anayasası Anti-Demokratik ve Faşizan

SETA Dış Politika Araştırma Asistanı Can Acun, Mısır'da 14-15 Ocak tarihlerinde yapılan referandumda yüzde 38'lik katılımla oylanan yeni Anayasa'ya dair değerlendirmelerde bulundu.

Devamı

Mısır halkının 25 Ocak devrimi ile kurtulmaya çalıştığı tüm parametreler bugün yegane seçenek olarak karşılarına çıkmaktadır. Devrimi “İhvan tehlikesinden kurtarmak” söyleminin, sürecin bütün günahlarını İhvan yönetimine yıkmanın hiçbir rasyonalitesi yoktur.

Analizde, Mursi dönemi anayasası, Mübarek dönemi anayasası, Mursi döneminde hazırlanan ve darbe yönetimince kabul edilen anayasaların yazım süreçleri ve içerikleri inceleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındayeni yönetim, Mısır'ın istikrarı için İhvan'ı ve Selefileri oyunun içinde tutacak bir formül bulmak zorunda.