Türkiye'nin Siyaset Zeminini Hedefe Alan Medya

İsmail Çağlar, Ankara saldırısı özelinde bazı medya organlarının terör olayları karşısında izlediği yayın politikasına ilişkin konuştu.

Devamı
Türkiye'nin Siyaset Zeminini Hedefe Alan Medya
Medyanın Terörle İmtihanı

Medyanın Terörle İmtihanı

'Erken patlayan bombalar', 'patlatılan bomba' gibi edilgen cümleler, bir yandan terörün öznesini gizlemekte diğer yandan da terörün gerçekleştirmek istediği amaca hizmet etmektedir.

Devamı

Fahrettin Altun, bazı medya gruplarının Ankara saldırısı sonrası alınan yayın yasağı kararına karşı çıkmasını yorumladı.

Ufuk Ulutaş: “Önyargının olduğu bir pozisyondan yazılan bir düşünce yazısının, makalenin, raporlamanın ne kadar sağlıklı olacağına dair; onun sıhhat ve selametine dair aslında ciddi soru işaretleri var. Ki bu seçimler bence onu gösterdi.”

“Beşinci kuvvet medya” olarak modellenen yurttaş gazeteciliğinin de ideolojik argümanlar tarafından çarpıtılmaya meyilli bir yer haline geldiğine dikkat çeken Yusuf Özkır, “Beşinci güç de maalesef iflas etmiş durumda.” dedi.

Son günlerin tartışmalı konusu “Medyada Terörün Temsili” 4 Nisan Cumartesi saat 12:00’da SETA İstanbul’da ele alındı.

2007 Seçimlerine Doğru Medya ve Siyaset

SETA PANEL Oturum Başkanı:     Doç. Dr. Talip Küçükcan     SETA Konuşmacılar:     Ragıp Duran     Gazeteci, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fak. Öğretim Üyesi     Prof. Dr. Edibe Sözen     AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı     Murat Yetkin     Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Tarih: 5 Nisan 2007 Perşembe Saat: 11.00 - 13.00 Yer: SETA, Ankara

Devamı

Medya, Reklam, Kültür: Medyatikleşen Toplum ve Tektipleşen Kültür

SETA PANEL Oturum Başkanı:     Doç. Dr. Talip Küçükcan     SETA Konuşmacılar:     Doç. Dr. Tayfun Atay     A.Ü.D.T.C.F. Öğretim Üyesi     Ahmet Güngören     Antropolog - Yazar Tarih: 26 Nisan 2006 Çarşamba Saat: 18.00 - 20.00 Yer: SETA, Ankara

Devamı

Irak’ın ABD tarafından işgal edildiği tarihten bu yana, bölge barışına en somut katkıda bulunan ülke hiç kuşkusuz Türkiye’dir. Küresel bir aktör olarak Türkiye, barışa sadece söylem düzeyinde değil, eylem düzeyinde de aktif katkıda bulunuyor. Dahası, bunu, bir takım insani ve etik kaygılarla temellendiriyor. Ancak, bu dış politikanın amaçlanan olumlu sonuçları doğurabilmesi ve “Türkiye’nin yumuşak ‘insani’ gücünün” etkili olabilmesi, özellikle de Ortadoğu’nun mevcut yapısı göz önüne alındığında, birçok parametrenin eş güdümlü olarak kullanılmasına bağlı görünüyor. Bu araçlardan biri de medya.

İnsanın “homo economicus” olarak nitelendirildiği modern dönemin karakteristik özelliklerinden biri, hiç kuşkusuz tüketim kültürünün hayatın her alanını kuşatmış olması. Ontolojisini “kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız” olduğu yaklaşımına dayandıran modern iktisat, sürekli ve daha fazla tüketimle beslenen kapitalist bir kâr döngüsünün de zemini oldu. Sürekli kârla hayatta kalabilen bu kapitalist döngü, öyle ya da böyle her zaman daha fazla üretmek ve ürettiği ürünlerin tüketilmesini sağlamak durumunda. Sömürgecilik dönemindeki yeni pazar arayışlarını kan dökmek yoluyla sürdüren bu kapitalist döngü, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren daha “yumuşak” araçları kullanmaya başladı. Bu “yumuşak” araçların başında gelen medya, bugün başlı başına bir tüketim dünyası oluşturdu. Artık yaşamak için tüketen değil, tüketmek için yaşayan insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Hürriyet gazetesinin 1966’dan beri mensubu, 1974’ten beri de başyazarı olan Oktay Ekşi, 28 Ekim 2010 tarihli köşe yazısından dolayı istifa etti.

''Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı'' başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

Siyasi partiler, siyasal aktörler, kurumlar ve medya organları hakkında bilgilere yer verilen çalışma, Mısır’daki hızlı değişimi daha iyi okumak için önemli bir rehber niteliğinde.

SETA’da düzenlenen “Medya, Arap Uyanışı ve Ortadoğu Siyaseti” konulu konferansta Şark Forumu Başkanı ve El Cezire Network’ün eski genel direktörü Wadah Khanfar konuştu.

Medyaya konuşmaktan bitap düşmüş yorgun parti yöneticileri bir kez daha kendi örgütleriyle medya üzerinden konuşmak "zorunda kalmak"tadırlar.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki devrimlerde medyanın etkisi analiz edilmeden yaşanan süreci anlamak ve anlamlandırmak mümkün değil.

Bir mesajın/iletinin bir kaynaktan alıcıya ulaşma sürecine genel olarak iletişim, bu süreci mümkün kılan araçlara da iletişim araçları deniyor.

‘Yeni Türkiye’, vesayet rejiminin yüklerini üzerinden atmış, ekonomide istikrarı, dış politikada lider oyunculuk rolünü yakalamış bir Türkiye’dir.

Her şeyin “öteki” ve “ötekileştirme” üzerinden anlatıldığı bir dünyada, sahici ve estetik bir medya diline gerçekten ihtiyaç duyuluyor. 

SETA tarafından düzenlenen “Kim Yapar Dış Haberi? – Arap Baharı ve Suriye Bağlamında Dış Habercilik” isimli panelde Türk medyasında dış habercilik olgusu tartışıldı.

Takipçi kitlesinin genişliği ile övünen yayın organları saldırgan propagandalarının halk üzerinde beklenen etkiyi göstermeyişini iyi analiz etmeli ve daha ilkeli bir yayın politikası izlemelidirler.