2023'te Türkiye

SETA’nın her yılın sonunda hazırladığı gelenekselleşen SETA Yıllığı Türkiye’nin hem temel gündem maddelerini zengin bir içerikle analiz etmekte hem de gelecek yıllara dair bütüncül bir bakış açısı sağlamaktadır.

Devamı
2023'te Türkiye
Perspektif 2019 LGS İlk Yerleştirme Sonuçları

Perspektif: 2019 LGS İlk Yerleştirme Sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2019 LGS yerleştirme raporunda öne çıkan bulgular nelerdir? 2019 LGS sisteminde yapılan yeni düzenlemelerin yerleştirmeye etkisi nasıl olmuştur? Yerleştirme sisteminin etkililiğinin artırılması için neler yapılabilir?

Devamı

Yeni modelin gerekçesi olarak sunulan 'öğrencileri üniversite sınavına değil, üniversiteye hazırlama' söylemi bu programın hem en güçlü hem de en kırılgan yanıdır. Eğer sistem iyi uygulanır ve yükseköğretim süreci ve giriş sistemi bu program temelinde yeniden düzenlenebilirse yani Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile eşgüdümlü çalışılabilirse üniversite sınavındaki yığılmaları engelleyebilir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel adımlarından birini "Ortaöğretim Tasarımı" olarak açıkladı. Yeni program 2020-2021'de 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Yeni ortaöğretim modelinin eğitim sistemi ve öğrencilere getirdiği yenilikler nelerdir? Yeni ortaöğretim modelinin uluslararası bir temeli var mıdır? Yeni ortaöğretim modelinin uygulama aşamasındaki zorluklar nelerdir?

2023 Vizyon Belgesi özel eğitim ve özel yetenek alanında neleri vaat etmektedir? Özel eğitim ve özel yetenek konusunda dünya gündemine hakim konular nelerdir? Türkiye özel eğitim ve özel yetenek alanında gelişim göstermek için nasıl bir yol izlemelidir?

Analiz: 21. Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye’nin Eğitim Politikaları

Analiz Türkiye’nin eğitim politikalarını 21. yüzyıl becerileri odağında ele almakta ve bu konuda yeni politika önerileri getirmektedir.

Devamı
Analiz 21 Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye nin Eğitim Politikaları
Perspektif 2023 Eğitim Vizyonunda Dijital Dönüşüm

Perspektif: 2023 Eğitim Vizyonunda Dijital Dönüşüm

Teknolojide yaşanan dijital dönüşüm eğitime nasıl yansımaktadır? 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşümde hangi hedefler ortaya konulmalıdır? Bu dönüşüm aşamasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Devamı

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin geçmişten bugüne görünümüne göre, 2017-2018 eğitim yılında ortaöğretim düzeyinde eğitim alan toplam 5 milyon 689 bin 427 öğrencinin 1 milyon 947 bin 282'si mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda bulunuyor. Bu lisede okuyan tüm öğrenci sayısının %33'üne denk gelmektedir.

Türkiye´de mesleki ve teknik eğitimin görünümünü, değişimin hızı ile mesleki gelişim arasındaki ilişkiyi, vizyon belgesinin yayınlanmasından sonra MEB'in attığı adımların ne anlama geldiğini..

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim toplumumuza şu mesajı vermemiz lazım. Bizim kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği için bir mutabakata ihtiyacımız var." dedi.

Analiz öğretmen eğitimi için farklı bir yaklaşım ve uygulama örneği sunmakta ve MEB’in yeniden tasarlamayı duyurduğu öğretmen mesleki gelişim programlarının çalışmalarına öneriler getirmektedir.

Okulların finansmanı 2023 Eğitim Vizyonu’nda nasıl ele alınmaktadır? Türkiye’nin eğitim finansmanında genel görünüm nasıldır? Okulların finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi için neler yapılabilir? Türkiye okulların finansmanına ilişkin hangi politika adımlarını izlemelidir?

2023 Eğitim Vizyon Belgesi veriye dayalı yönetimi ve eğitsel veri madenciliğini nasıl ele almaktadır? Planlanan hedeflere yönelik kuvvetli yönler ve fırsatlar nelerdir? Veriye dayalı yönetim sistemlerinin işe koşulmasında izlenmesi gereken yol nasıl olmalıdır?

2023 vizyon belgesi temel eğitimi nasıl yansıtmaktadır? Temel eğitim konusunda dünyada hangi adımlar atılmaktadır? Türkiye’nin temel eğitim alanında hangi politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir?

2023 Eğitim Vizyonu belgesi ölçme ve değerlendirme sistemini nasıl ele almaktadır? Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi nedir? 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde belirtilen ölçme ve değerlendirme sisteminin hayata geçmesi için izlenilmesi gereken yol nasıl olmalıdır?

Yerel perspektif üzerinden eğitim yönetimi söylemi ile sırasıyla okul, ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin güçlendirilmesi kastedilmektedir. Bu yapının güçlendirilmesi için ise ikinci halkada belediyelerin, ildeki üniversitelerin ve yerel sivil imkanlarının eğitim sorunlarının çözümüne ve eğitim kalitesinin arttırılmasına dahil olması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vizyon belgesini 23 Ekimde açıkladıktan sonra yaklaşık 3 aylık bir zaman geçti. Vizyon belgesinde sunulan hedeflerin eğitimde değişim ve dönüşüm talep etmektedir. Yönetici ayağında dönüşüm ihtiyacı vardır.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı '2018'de Türkiye' yıllığını yayımladı.