Sen Bir Yağmacısın?

Teröristlerin sivil ölümlerine ihtiyaçları var. Zira bunlar üzerinden ulusal ve uluslararası alanda propaganda yapıyorlar.

Devamı
Sen Bir Yağmacısın
Rojava Romantizminin HDP'ye Kaybettirdikleri

Rojava Romantizminin HDP'ye Kaybettirdikleri

Fahrettin Altun: “Rojava romantizmi HDP’yi siyasi bir varlık olarak bitirdi, PKK’nın tam anlamıyla ulusal ve uluslararası düzeyde PR’ını yapan bir ajansa dönüştürdü.”

Devamı

HDP, demokratik parti siyasetinin imkanlarını kullanmakta çok ileri gitti. Demokratik bir ülkede şiddeti, savaşı ve Türkiye karşıtı dış ittifakları bir araya getirerek "statü" elde etmek mümkün değil.

PKK da, HDP de kendisini güvenlikçi alana hapsetmiş durumda. PKK, "hak savaşı" retoriğiyle, HDP ise "Türkiyelileşme" ve "Erdoğan karşıtlığı" söylemiyle elde ettiği toplumsal desteği yitiriyor.

Türkiye siyasetinde demokrasi kelimesini en fazla tüketen ideolojik grup, Kürt milliyetçileridir. Bunun sebebi mücadelelerinin sadece "Kürt" halkının taleplerini gerçekleştirmek için Türkiye devletine muhalefet etmekle kalmaması.

Kürtlerin ayaklanacağı beklentisi gerçekleşmeyen ve zor durumda kalan PKK, son kozu olarak Kürtlerin duygusallığına hitap eden “Kürt devleti söylemini” sahaya sürdü.

Kürtler PKK'nın İstediği gibi Sokağa Çıkar mı?

Çatışmalar uzadıkça, PKK’nın istediği gibi sivil halk sokaklara dökülüp devletin güvenlik güçleri ile karşı karşıya kalır mı?

Devamı
Kürtler PKK'nın İstediği gibi Sokağa Çıkar mı
Karar Yılı

Karar Yılı

2016 karar yılı olacak, en çok da Kürt milliyetçileri için.

Devamı

Burhanettin Duran, Kürt meselesine bakışta, Türkiye’nin genelindeki havayla bölgedeki havanın ayrışmaya başladığını ve bu durumun ileride büyük sorun oluşturacağını belirtti.

PKK ve HDP yine el ele vermiş ilerlemeye çalışıyor. Cici cici özyönetim masalları anlatarak, bölünme ideolojisini derinleştirmeye çalışıyor.

Burhanettin Duran, Türkiye’nin toplumsal, siyasal sorunlarını çözmede ortaya koyduğu iradenin bizzat kendisinin dahi takdire şayan olduğunu, özcü bir yaklaşımla ‘Türkiye sorunlarını çözemiyor’ söylemi arkasına sığınılmaması gerektiğini belirtti.

Burhanettin Duran, Amerika’nın PKK'nın Suriye'deki silahlı kolu olan YPG’ye yaptığı silah yardımını Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında yorumladı.

Burhanettin Duran, Türkiye’deki terör saldırılarını Suriye iç savaşı ve Çözüm Süreci bağlamlarında yorumladı.

Suriye iç savaşı bitirilmedikçe Türkiye terör sorunundan kurtulamaz. Bu savaşın bizi bugün bu ölçüde etkilemesi de temelde AK Parti'nin Suriye'deki spesifik politika tercihleri ile ilgili değil.

Nebi Miş, HDP’nin Ankara’daki terör saldırısı sonrası toplumsal fay hatlarını tetikleyici söylemlerin ortaya çıkarılmasına hizmet ettiğini belirtti.

Türkiye’de toplumsal ve siyasal olanda olup bitenlere sadece elitler ve öne çıkan olaylar üzerinden bakamayız. Bu resmin tamamını görmemek olur.

Amerikalı anneler ağlamasın da Kürtlerin annesi ağlasın mı? Kürt çocuklar daha değersiz mi ki cephede ölüyor? PKK/PYD Türkiye’den topladıkları çocuk yaşta olan Kürtleri başkaları adına niye cepheye sürüyor?

Ufuk Ulutaş, intihar saldırılarının neden bir araç olarak kullanıldığını ve DAEŞ, PKK, DHKP-C terör örgütleri özelinde Ankara saldırısının kodlarını yorumladı.

Yusuf Özkır, HDP’ye verilen yüzde 13 oyun, PKK’nın kangrenleştirdiği sorunları çözmesi ve sivil siyasete alan açılması için verildiğini ancak HDP’nin bu yetkiyi kullanacak iradeye sahip olmadığını belirtti.

Tahir Elçi’nin elem verici bir şekilde öldürülmesi, şehirlerde PKK egemenliğinin kurulmasının nasıl acı sonuçlara sebep olacağını gösterdi.

PKK, Türkiye içi dinamiklerle var olmak yerine, Türkiye dışı dinamiklerle beslenir oldu. İçinden çıktığı topraklara tam bir yabancı haline geldi. Hak arama davasıyla ilgili tüm algılardan uzaklaştı.