Podcast: Son Dönemdeki Büyüme İvmesi, BRICS’i Dünyanın Önemli Oluşumlarından Biri Yapabilecek mi?

Aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS ülkeleri, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü ve önemini artırmayı hedefliyor.  Son dönemde farklı bir ivme kazanan bu grubun kapladığı alan, kapsadığı nüfus, ekonomik ve siyasi etkisini, SETA Akademi Direktörü Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile konuştuk.

Devamı
Podcast Son Dönemdeki Büyüme İvmesi BRICS i Dünyanın Önemli Oluşumlarından
Seçimler Siyasi Partiler ve Vaatler

Seçimler, Siyasi Partiler ve Vaatler

Seçim beyannamelerde son dönemlerde yavaşlayan küresel ekonominin etkisini hafifletmek ve ülke ekonomisindeki büyümeyi artırmak için hangi öneriler var?

Devamı

Dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 20'si dolarla üretilmesine rağmen, doların küresel ticaretteki hâkimiyeti bu para birimini her zaman güçlü kılıyor. Bu yüzden de dolardaki değişim, başta gelişmekte olan ülke ekonomileri olmak üzere küresel ekonomide çok önemli.

2015 yılı 2. çeyrekte gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı nedir? Gerçekleşen ekonomik büyümede Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? 2015 yılı için hedeflenen ekonomik büyüme rakamı nasıl etkilenir?

Küresel ekonominin aktörlerinin bir araya geldiği B-20 zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdal Tanas Karagöl, B-20 zirvesinin amacını özetledi ve zirvenin Türkiye için neden önem taşıdığını yorumladı.

Çin borsasında yaşanan çalkantının nedenleri neler? Çin Merkez Bankasının devalüasyon manevrasının hedefi ne? Yaşanan gelişmelerin küresel ekonomiye yansımaları nasıl olur?

Türkiye "Enerji' ile Büyüyor

Küresel ekonomik güç dengesinin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere evrildiği bir dönem yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi de dikkat çeken ve ilgiyle izlenen ülkelerin başında geliyor.

Devamı
Türkiye quot Enerji' ile Büyüyor
Ağırlık Merkezi Hızla Kayarken

Ağırlık Merkezi Hızla Kayarken

Milattan sonra Doğu'dan Batı'ya kayması yüzyıllar alan global ekonomi, Batı hâkimiyetini ise işte bu 10 yıllık süre içinde inanılmaz bir hızla yitirdi.

Devamı

2015 yılı ilk çeyrekte gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı nedir? Gerçekleşen ekonomik büyümede Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? 2015 Yılı için hedeflenen ekonomik büyüme rakamı nasıl etkilenir?

Seçim beyannamelerinde “kapsayıcı büyüme”ye verilen önem ne anlam ifade ediyor? Türkiye, 2002'den bu yana “kapsayıcı büyüme”de nasıl bir mesafe kat etti? Ekonomik büyümenin daha kapsayıcı olması için neler yapılmalıdır?

FDI güvenini ölçen endeks çalışması, sıralamaya giren Türkiye'nin G20 Başkanlığına dikkat çekerken, büyüme ajandamızdaki önceliklerin de altını çiziyor.

Türkiye, dünyada 2014 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında 2 basamak yükselerek 22'inci sıraya çıktı

2000'li yıllarda özellikle Ar-Ge odaklı süreçlere verilen önem ve teşviklerle oluşturulan ekosistem vasıtasıyla, düşük teknolojili ürünlerden, orta altı ve orta üstü düzey teknolojilere yönelik ürünlere doğru yüksek bir artış hızı yaşandı. Bu dönemin başında ihracatta düşük teknoloji hâkimken, artık otomotiv ve makine gibi orta-yüksek teknolojiler öne çıkıyor. Bundan böyle ise, yüksek teknolojiye odaklanmamız şart.

2014'te gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı nedir? Ekonomik büyüme oranına bakıldığında Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? 2015 yılında Türkiye'nin atması gereken adımlar nelerdir?

Global ekonominin, gerek mal gerekse finansal piyasalar kanalıyla bize de olumsuzluklar bulaştırdığı bir dönemden geçiyoruz. Oysa; konjonktür güçlü büyüme senaryolarını zorlasa da, uzun vadeli ve akılcı bir bakış açısı benimsemek durumundayız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel politika amaçları neler olmalıdır? Neoliberal merkez bankacılığı ve kalkınmacı merkez bankacılığı arasındaki farklar nedir? Kalkınmacı merkez bankacılığı ne tür reformlar gerektirir?

G20 ülkelerinin Merkez Bankası Başkanları, İstanbul'da bir araya geldi. Dün ve bugün dünyanın önde gelen Merkez Bankalarını ağırlayan G20 toplantılarında, küresel ekonomik görünüm ve riskler tartışılıyor.

Analiz, Meksika'nın ekonomi-politik gücündeki değişimi, son yarım yüzyılda tarihsel olarak geçirdiği dönüşümleri ve Türkiye-Meksika ilişkilerini inceliyor.

2015'in zorlu konjonktüründe, pazar genişletme çabalarımız devam ederken, bir yandan da sorunlu mevcut pazarlardaki payımızı korumamız gerekecek.

Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 60 oranında azalarak 45 dolar oldu. Öyle ki küresel ekonomik krizin en ağır hissedildiği 2009 yılındaki fiyata dönüldü.