Sanayi ve Teknoloji ile Dinamizm Kazanmak

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı. Temel hedeflerin yanı sıra yerli ve milli üretimin hangi kanallardan destekleneceğine ve hangi teknolojilere odaklanılacağına dair yol haritası ortaya çıktı.

Devamı
Sanayi ve Teknoloji ile Dinamizm Kazanmak
11 Kalkınma Planı ve 2023 Hedefleri

11. Kalkınma Planı ve 2023 Hedefleri

Türkiye’nin yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazabilmesi için ve yüksek gelirli ekonomiler ligine girebilmesi için 11. Kalkınma Planı, ev ödevi niteliğinde.

Devamı

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrara sahip bir ülke olması ve ekonomik alanda yeni bir çekim merkezi alternatifi oluşturması, beyin göçünü tersine beyin göçüne dönüştürmüştür.