İnfografik: Elektrik Üretiminde Toplam Kurulu Güç

Elektrik Üretiminde Toplam Kurulu Güç

Devamı
İnfografik Elektrik Üretiminde Toplam Kurulu Güç
Perspektif Türkiye nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve RES ve GES

Perspektif: Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve RES ve GES Yatırımları

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide dünyadaki konumu nedir? RES ve GES alanındaki yatırımlar ne anlama geliyor? Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki stratejisi nedir?

Devamı

2020’ye girerken Türkiye’nin enerji profili nasıl şekillenmektedir? Yeni döneme dair enerji alanında hangi başlıklar öne çıkmaktadır? Enerji alanında gerçekleştirilmesi planlanan hedefler nelerdir?

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın kapsamı nedir? Türkiye’nin enerji üretimindeki yerli kaynak kullanım oranları nedir? Enerjide yerli üretim neden önemli? Yerli kaynak kullanımının artırılması için neler yapılıyor? Türkiye’nin enerji alanındaki hedefleri nelerdir ve nasıl şekillenmektedir?

Bu analiz dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmelerin yanı sıra hem Türkiye’nin mevcut durumunu hem de gelecek hedeflerini incelemektedir.

Akkuyu’nun akıbetini tartışmak yerine, belki yeni nükleer projelere yelken açmalıyız. Küresel rekabet gecikme kabul etmiyor.

Türkiye'nin Gücü ve Fırsatlar IV: 3 Yeşil Sektörde Dünya 2.'si Olduk

Türkiye, alternatif enerjiye yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. 2013 yılında gerçekleştirilen ek kapasite yatırımlarının milli gelire oranında, hidro güç, jeotermal güç ve solar su ısıtma sektörlerinde dünyada ikinci sırada yer aldık. Kaynak potansiyeli bakımından ise Avrupa'da kurulu güç olarak lider olan pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

Devamı
Türkiye'nin Gücü ve Fırsatlar IV 3 Yeşil Sektörde Dünya 2
Yenilenebilir Enerji Çözüm mü

Yenilenebilir Enerji Çözüm mü?

Yenilenebilir enerji, bir taraftan büyüme trendini devam ettirmek isteyen, bunun sonucunda da enerji maliyeti artan ülke ekonomisinde enerji sorununa önemli bir çözüm getirecek.

Devamı

Yeşil büyümeye geçişin Türkiye için de öncelikli hamlelerin başında gelmesi gerektiğine şüphe yok.