İnsan Dedikleri

|
İnsan kendini önemsiz görse yaşayamaz, ölür. Herkes kendi değerini en çok kendi bilir ve diğerleri tarafından …
  • Dünya çapında 164 üye kuruluşun temsilcilerinden oluşan ve dünyanın en eski insan hakları örgütlerinden biri olan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) 38. Kongresi'ni 23-27 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdi. Üç yılda bir düzenlenen Kongre sayesinde Türkiye'den insan hakları üzerine çalışma yürüten 100 kadar sivil toplum örgütü ile dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerin birer temsilcisi biraraya geldi. FIDH, Kongre'nin Türkiye'de yapılmasına gerekçe olarak, Türkiye'de yıllarca süren kanlı çatışmalardan sonra, barış müzakerelerinin başlatılmasıyla yeni bir döneme girilmesinin yanı sıra, Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yakın zamanda iktidarı üstlenen ve siyasî dönüşüm sürecinde olan ülkeler tarafından yakından izlenmekte olmasını gösterdi.
  • "Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı Üzerine" başlıklı SETA Perspektif'te TBMM gündeminde bulunan son Tasarı'ya ilişkin bir değerlendirme yapılıyor.
  • SETA, uluslararası temsilcilerin katıldığı bir panele ev sahipliği yaptı. “Suriye Krizi ve İnsan Hakları” başlıklı panelde Suriye’deki sistematik insan hakları ihlalleri ele alındı.

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Türkiye, son birkaç aydır, yoğun bir şekilde yeni Anayasa değişiklik paketini tartışmaktadır. Siyasi partiler, siyasal kimlikler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve toplumun örgütsüz kesimleri, 12 Eylül 2010 tarihinde oylanacak pakete ilişkin tutum almış ve bu tutumlarını ilan etmiş durumdadırlar. Mevcut tartışmalar, çoğu zaman, paketin içeriğinden öte, paketin siyasal sisteme muhtemel etkileri üzerinden yürütülmektedir. Böyle olunca da, paketin içeriği, insan hakları ve demokrasi açısından anlamı, uluslararası belgeler karşısındaki konumu gibi önemli ve hayati noktalar ihmal edilmektedir. Elinizdeki analiz, böyle bir boşluğu doldurmak amacıyla, yeni Anayasa paketini, insan hakları ve demokratikleşme bağlamında ve uluslararası belgeler ışığında bir incelemeye tabi tutmaktadır.