İttifak Siyasetindeki Sıkışma

İttifak siyasetinin bir mıknatıs gibi her meseleyi etrafında toplaması tahmin edilenden daha kritik bir yere gidiyor. Terörle mücadele gibi milli güvenlik meselelerinin 'ortak zemin' olması reddediliyor

Devamı
İttifak Siyasetindeki Sıkışma
İnsan Hakları Eylem Planı Birçok Alanda Yol Haritası Ortaya Koyuyor

İnsan Hakları Eylem Planı Birçok Alanda Yol Haritası Ortaya Koyuyor

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Devamı

SETA Araştırmacısı Turgay Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti 7. Olağan Kongresinde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Yargı reformunda iradenin devam ettiğini ve uygulamadan kaynaklanan bazı sorunlara rağmen öngörülen faaliyetlerin teker teker hayata geçirildiğini görüyoruz.

Yargı reformunda hangi aşamadayız? Dördüncü yargı paketindeki düzenlemeler neler? Yargıda reform iradesi devam ediyor mu?

Yeni yılda hukuk, yargı ve demokraside reform sürecine ivme kazandırılması kamuoyundaki temel beklentiyi oluşturuyor.

Çocuk Adalet Merkezinin İşlevleri

Adalet Bakanlığının risk altındaki çocuklara yönelik temel yaklaşımı nedir? Çocuk Adalet Merkezleri açılmasının amacı nedir? Mağdur çocuklara yönelik ne tür hizmetler verilmektedir? Çocuk teslimi nasıl yerine getirilmektedir?

Devamı
Çocuk Adalet Merkezinin İşlevleri
Beşinci Yargı Paketinin İcra Sistemine Getirdiği Yenilikler ve Çocuk Teslimi

Beşinci Yargı Paketinin İcra Sistemine Getirdiği Yenilikler ve Çocuk Teslimi

5. Yargı Paketiyle adalete erişimin kolaylaştırılması ve cebri icra sisteminin etkinliğinin artırılması yolunda önemli adımlar atıldığı gibi, uzun süredir gündemde olan ve vicdanları yaralayan çocukların icra yoluyla teslim usulüne göre çocuğu önceleyen, insan odaklı adalet anlayışına uygun yöntemlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Devamı

Bu analiz 2 Mart 2021’de kamuoyu ile paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı’nı ve Türkiye’nin insan haklarına yönelik reform iradesini konu edinmektedir.

Evrensel hukuk ilkelerini dikkate alan Eylem Planı aynı zamanda uygulayıcılara yönelik bir yol haritası sunmaktadır. Nitekim hak ve özgürlükler noktasında mevzuat değişiklikleri ne kadar güçlü olursa olsun, reformların başarısının belirleyiciliği 'iyi ve doğru' uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılın sonlarında başlattığı reform gündemi ilerleyen aylarda yeni anayasa çağrısı ile farklı bir boyuta taşındı.

Türkiye kendi güvenliğini kendi sağlamayı öğrendiği gibi kendi reform ve ekonomik büyüme paketlerini kendi iradesiyle yapabilecek bir ülke haline de gelmiştir.

Türkiye'de toplum ve bireylerin çıkarlarını düşünen herkesin açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı gibi temel hak ve hürriyetleri korumayı ve güçlendirmeyi amaçlayan tüm adımları memnuniyetle karşılayacağına şüphe yoktur.

1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan tüm girişimler anayasayla sınırlandırılmaktan kurtulamadı. Oysa insan haklarını temel alan hukuk devleti kurmak öncelikle anayasanın görevidir.

Hukuk kurallarının toplumsal hayata uygun hale getirilmesi için belli aralıklarla güncellenmesi gerekir.

Öngörülebilir, izlenebilir ve ölçülebilir nitelikteki somut hedefler ve faaliyetler içeren bu plan, sorumlu idari birimleri veya uygulayıcıları belirlemek suretiyle uygulamadan kaynaklanan sorunları çözme odaklı bir perspektif ortaya koymaktadır.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanmasından sonra tartışılması ve eleştirilmesi son derece doğaldır. Ancak içeriğine dair hiçbir değerlendirme yapmadan tıpkı yeni anayasa çağrısında olduğu gibi baştan mahkum edici yaklaşımların sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrildi.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı üzerine değerlendirmelerde bulundu.