Kurtarıcısını Sağ Siyasette Arayan CHP

|
CHP, cumhuriyetin kurucu partisi olarak 97 yaşında. Demokratik seçimlerin yapılmadığı “Erken Cumhuriyet Dönemi”nde 27 yıl, …