Analiz: Mısır Dış Politikası: Dünü, Bugünü, Sorunları

|
Analiz en temelde Mısır dış politikasının ana sorununu tanımlamayı ve sonrasında Filistin meselesi üze¬rinden bu konuyu belirli bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor.