Bu Konuda Daha Fazla

  • Gelişmiş dünyanın stresi devam ediyor. Japonya kör topal yolunu bulmaya çalışacakken, Avrupa cephesi pek heyecan vermeyecek. FED'in yılan hikâyesi ise daha çok su götürecek.

  • Helikopter para, maliye politikasının para yaratarak finanse edilmesi anlamına gelen farklı bir formül. Bu noktada önemli detaylardan biri ise, para stokundaki artışın bu formülde kalıcı olması…

  • FED bu hafta, kâinat meselesi haline getirmiş olduğu toplantılardan birini daha gerçekleştirirken, yine faizine dokunmaya kıyamadı ve federal fonlama oranı olduğu yerde kaldı.

  • 2016 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 4,8 oranındaki ekonomik büyümenin, Türkiye ekonomisi için birçok anlamı ve önemi var.

  • 2016 yılı ilk çeyrekte gerçekleşen ekonomik büyümenin kaynağı nedir? Gerçekleşen ekonomik büyümede Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri nedir? 2016 yılı için hedeflenen ekonomik büyüme rakamı nasıl etkilenir?