Kitap: Türkiye'nin Enerjisi | Politikalar ve Stratejiler

Türkiye enerji alanında hem bölgesinde hem de dünyada adından söz ettirmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanan Türkiye’nin Enerjisi: Politikalar ve Stratejiler kitabı Türkiye’nin enerji ajandasını değerlendirmek için bir başvuru kaynağı olma niteliği taşımaktadır

Devamı
Kitap Türkiye'nin Enerjisi Politikalar ve Stratejiler
Enerjide Kovid-19 Darbesi

Enerjide Kovid-19 Darbesi

Kovid-19 pandemisinin enerji sektörü ve ekonomiler üzerinde 2008 krizinden çok daha fazla tahribat yapacağı tahmin ediliyor. Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, ekonomileri enerji ihracatına bağlı ülkeler için kara günlerin habercisi niteliğinde.

Devamı

Bu çalışmada Doğu Akdeniz havzasındaki rezerv sahibi ülkeler, Doğu Akdeniz doğalgazının transferi konusundaki muhtemel projeler ele alınmış, Doğu Akdeniz gazının ihracat seçeneklerine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Lojistiğin yanı sıra, konferansla birlikte hızlanacak veya başlayacak büyük enerji projeleri ve yatırımları, bölge barışının ve güvenliğinin sigortası olabilir.

Hem TANAP hem de TAP, bölgede bir başarı hikâyesine imza atıyor.

Hem TANAP hem de TAP, bölgede bir başarı hikâyesine imza atıyor.

İpek Yolu'nun Bağlantısı: 3. Köprü

Ekonomik güç dengesinin Çin, Hindistan gibi Uzak doğu ülkelerine evirildiği, Avrupa ülkelerinin ekonomik alanda yeni çıkışlar aradığı bu dönemde İpek Yolu'nun önemi artıyor.

Devamı
İpek Yolu'nun Bağlantısı 3 Köprü
Türkiye Enerjide Alternatif Bulmada Çaresiz Değildir

Türkiye Enerjide Alternatif Bulmada Çaresiz Değildir

Türkiye “enerji merkezi olma yolunda Güney Gaz Koridoru 'nu güçlendirmek adına, Hazar Bölgesi'nde, Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nde ve Doğu Akdeniz'de geliştirilecek projeleri hızlandırmalıdır.

Devamı

Erdal Tanas Karagöl ve Ülkü İstiklal Mıhçıokur'un hazırladığı analizde, Türkiye'de Enerji Borsası'nın işlerlik kazanması ve amaçlarına ulaşması için ayrıntılı bir yol haritası sunuluyor.

Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olan enerji ihtiyacının son 10 yılda gerçekleşen büyüme oranlarının sonucu olarak artması, Türkiye'nin enerji faturasını da artırdı.

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı, rehin tutulan vatandaşlarımızın kurtuluşu haberiyle güne sevinçle başladık. Her biri paha biçilmez 49 cana zarar gelmeden elde edilen bu güzel sonucun, milli güvenlik açısından anlamı büyük…