Rapor: Öğretim Lideri vs. Okul Müdürü

Bu araştırmanın amacı okul merkezli eğitim sisteminin geliştirilme, sürdürülme ve güçlendirilmesi için okul müdürlerinin yetiştirilme, seçilme, istihdam ve geliştirilmesi üzerine bir model önerisi geliştirmektir.

Devamı
Rapor Öğretim Lideri vs Okul Müdürü
Sarı Yelekliler Hareketi Avrupa'nın Krizi

Sarı Yelekliler Hareketi Avrupa'nın Krizi

Batı'da ekonomik büyümenin zor da olsa kafasını yukarıya kaldırdığı ve işsizliğin düşme eğiliminde olduğu doğru. Ama krize yol açan nedenlerin birçoğuna halen kalıcı çözümler bulunamadı.

Devamı

Tüm operasyonların belkemiğini özel kuvvetlerin oluşturduğuna şahit olduk. Gelecek dönemde çatışmaların kaderini büyük oranda bu unsurlar belirleyecek. Stratejik bir yatırım ve planlama faaliyeti Türkiye için öncelikle bu alanlara odaklanmayı gerektiriyor.

BRICS nedir ve bu terim nasıl ortaya çıkmıştır? BRICS'in AB, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlardan temel farkları nelerdir? Johannesburg Zirvesi'nin önemi nedir? BRICS Zirvesi'nin 2018 gündeminde hangi konular yer almaktadır? BRICS nasıl bir uluslararası finansal mimari hedeflemektedir? Türkiye BRICS grubuna dahil olmalı mı?

Uluslararası sistemdeki pozisyon değişimlerini ABD, Avrupa ve Avrasya’daki gelişmeler bağlamında ele almak mümkün. Bu çerçevede ABD, uluslararası sistemde yaşanan dönüşümün hakim aktörü olarak göze çarpıyor.

Doğru yöntem ve doğru araçlarla hem kazanma garanti edilir hem de kayıplar en aza indirilir..

Sanayiyi Yeniden Düşünmek

Bu çalışma küresel ekonomik kriz sonrası hız kazanan ekonomik korumacılık ve sınai-teknolojik modernizasyon yarışı tarafından şekillendirilen küresel dönüşümü incelemektedir.

Devamı
Sanayiyi Yeniden Düşünmek
Rapor Türkiye de Sosyal Politika ve Dönüşüm

Rapor: Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm

Bu rapor, Türkiye’de sosyal politikaların varlığı ve işleyiş mekanizması hususlarını ele almaktadır.

Devamı

Endüstride sanal dünyayla reel dünyayı evlendiren akıllı trend, işin en temelinde bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim olmayı gerektiriyor.

Yeni dönemde belki yüzlerce reform adımını içeren “grand” paketlerden ziyade içeriği net tanımlanmış ve sektörel odakları belirli mikro reformlara ihtiyaç var. İmalat sanayiinden enerjiye, tarımdan dış ticarete, risk sermayesinden üniversite reformuna kadar acil kapsamlı reform ihtiyacının hissedildiği pek çok alanda somut adımların hızla atılması gerekli.

İbrahim Bey'i; asla eskimeyen “Sanayi sadece kişi ve kişileri değil, bütün toplumu kalkındırır” sözüyle hatırlayacağız.

Alman Federal Meclisinin almış olduğu kararın Türkiye üzerinde kurmak istediği baskıya karşı dik durulmalı, diplomatik alanda gerekli tepkiler verilmeli, ancak bu meselenin Türkiye'nin ekonomik çıkarlarına zarar verecek boyutlara taşınmaması gereklidir.

Hatice Karahan, gelişen teknolojinin istihdama etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Bey'i; asla eskimeyen “Sanayi sadece kişi ve kişileri değil, bütün toplumu kalkındırır” sözüyle hatırlayacağız.

İyimserlere göre, fiziksel ve dijital üretim süreçlerini buluşturan dördüncü sanayi devrimi küresel verimlilik ve ekonomik büyümede muazzam sıçramalar ortaya çıkaracak.

Hatice Karahan: “Teknoloji konusunda Türkiye’nin atması gereken çok ciddi adımlar var. Bunun güzel işaretlerini de görüyoruz.”

Ar-Ge destek paketlerini “bölgesel kalkınma” mantığıyla değil; biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda mesafe almayı hedefleyen “stratejik kalkınma” mantığıyla tasarlayıp dışa bağımlılığı azaltan nihai ürünlere destek vermek lazım.

FERNAND Braudel, Medeniyetlerin Grameri adlı eserine “Medeniyet mi demek lazım, yoksa medeniyetler mi?” sorusuyla başlar. Medeniyet kelimesinin kültür kelimesiyle cebelleştiği yıllara dikkat çeken Braudel, “Dünya tarihçileri bu kelimeyi hem tekil hem de çoğul olarak kullanmak zorundalar” der.

Türkiye ekonomisinin tüm sektörlerinin yapısının ve rekabet gücünün dünya piyasalarındaki gelişmelere uyum sağlaması gerekmektedir.

“Kırılgan beşli” tartışmaları bir makroekonomik temele dayanıyor mu? FED'in politika değişikliği sonrası oluşan ortamda düşünmemiz gereken ekonomi-politik konular nelerdir?

Geçen hafta açıklanan 2014 işgücü istatistikleri, kadının işgücüne katılım oranının %30,3 seviyesinde olduğunu gösteriyor.