Rapor: Öğretim Lideri vs. Okul Müdürü

Bu araştırmanın amacı okul merkezli eğitim sisteminin geliştirilme, sürdürülme ve güçlendirilmesi için okul müdürlerinin yetiştirilme, seçilme, istihdam ve geliştirilmesi üzerine bir model önerisi geliştirmektir.

Devamı
Rapor Öğretim Lideri vs Okul Müdürü