AFAD Başkanı, SETA Washington'da Suriyelileri Konuştu

ABD'deki kuruluşların davetlisi olarak Washington'a giden AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) hazırladığı ''Türkiye'nin Suriyeli Mültecileri'' başlıklı raporun tanıtıldığı etkinlikte konuştu. Sayın AFAD Başkanı, Türkiye'nin Suriyeli ve Iraklı kayıp bir neslin ortaya çıkmasını engellediğini ifade etti.

Devamı
AFAD Başkanı SETA Washington'da Suriyelileri Konuştu
İnsani Gelişmede İlerliyor muyuz

İnsani Gelişmede İlerliyor muyuz?

Her fırsatta “Türkiye, insani gelişmede Batı'dan çok geri” diye bize ders veren Batıcı çok bilmişler ile “memlekette bu kadar çok üniversiteye ne gerek var?” diyenler genelde aynı kişiler.

Devamı

Hukuk fakültelerinin öğrencilerine yüksek yargı organlarının kararlarını öğretmesi yetmez, bu kararları sorgulamayı öğretmeleri ve kararlardan dersler çıkarmaları gereklidir.

10 Ağustos tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın adaylığı, toplumun çoğunluğu için ekonomik ve sosyal kazanımlarını devam ettirecek lideri seçme anlamı taşımaktadır.

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül’ün ABD ziyareti, iki ülke arasında son yıllarda gerilen ilişkilerin düzelmesinin bir işareti ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler için çok odaklı entegrasyon politikaları uygulayan Türkiye, mültecilerin eğitim hayatının kesintiye uğramaması için de yoğun çaba sarf ediyor.

Analiz: Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi

Analizde, Türkiye Suriyeli çocuklara yönelik politika belgeleri ele alınmış, Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin yaşanan sorunlar ortaya koyulmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Devamı
Analiz Türkiye deki Suriyeli Çocukların Eğitimi
Kızılay Başkanı Kerem Kınık Kilis Bir Ensar Şehridir

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: “Kilis Bir Ensar Şehridir”

Ben Kilis deyince ensar diyorum. Bu tabii içinde birçok değer barındırıyor. Kilis bir ensar şehri oldu. Nasıl Urfa şanlıysa, Maraş kahramansa, Kilis de ensardır.

Devamı

Analizde, Türkiye Suriyeli çocuklara yönelik politika belgeleri ele alınmış, Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin yaşanan sorunlar ortaya koyulmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sınır ötesi askeri operasyonlarından biri olan Fırat Kalkanı Harekâtı, sonuçları bakımından Türkiye’ nin Suriye siyasetinde ve bölgesel ölçekte yürüttüğü teröre karşı mücadelesinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

Türkiye’nin amacı, ‘İstikrarın Tesisi’ girişimleri ile bölgede şiddeti tekrar ortaya çıkaracak ve düzeni bozacak her türlü gerilimi asgari düzeye indirmektir.

Klasik İslam Düşüncesindeki adalet tasavvurunun güncel anlamını yorumlayabilmek sürekli bir akli bir çabayı gerektirir. Klasik İslam düşüncesinde adaletin güncel yorumu için "erdemli", Müslümanların insanlığın değişimini ve acılarını anlayıp açıklayabilmesi ve insan onurunu koruyacak, sosyal adaleti en yetkin şekilde sağlayacak uygulama ve modelleri kurabilmesi anlamına gelmektedir. Bu Müslüman aydınların ahlaki sorumluluğudur.

Türkiye'nin yapısal ve birikmiş eğitim sorunlarının çözülebilmesi ve değişimin hızından dolayı ortaya çıkan meydan okumaları zamanında yönetebilmesi için yerel perspektifin güçlendirilmesi önemlidir

2023 Vizyon Belgesi özel eğitim ve özel yetenek alanında neleri vaat etmektedir? Özel eğitim ve özel yetenek konusunda dünya gündemine hakim konular nelerdir? Türkiye özel eğitim ve özel yetenek alanında gelişim göstermek için nasıl bir yol izlemelidir?

Küresel ekonomide hissedilir oranda bir yavaşlama var. Gelişmiş ülkeler, krize yakalanmamak için kaçış yolu arıyorlar. Küresel ekonomiyi zorlayan onca yapısal probleme rağmen, para politikalarının ekonomik toparlanma için temel çözüm olabileceğine dair algı gücünü koruyor. Uluslararası medya ve siyaset arenasında ekonomik reçetelere dair gündem para politikalarından ibaret.

Salgın kontrol altına alındığında ve eğitim – öğretimin güvenli şekilde yapılacağı ortam sağlandığında eğitim camiasının karşısında bulacağı en önemli konu telafi eğitim olacaktır. Burada en önemli konu öğrencilerin düzeyinin tespitidir. Evde uzun süre kapalı ortamda kalmış öğrencilerin psikolojisi de üzerine eğilinmesi gereken konulardandır.

Bu analiz pandeminin ortaya çıkardığı yeni eğitim pratiklerinin bir sosyokültürel hak olarak eğitim hakkı üzerindeki etkisini konu edinmektedir

Emine Erdoğan, Afrika'nın zengin potansiyeliyle, geçmiş kara günleri aşacağına ve bu yüzyılın en büyük güçlerinden biri olacağına inandığını dile getirdi.

Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'in geçtiğimiz hafta sonu Rusya'da başlattığı krizin çeşitli coğrafyalara etki edeceği aşikâr. Bu krizin sadece askeri boyutu değil, aynı zamanda kazançlı ticari çıkarlara sahip olduğu Afrika'da da etkilere sahip olacağı çok açık. Ancak Wagner'in sebep olduğu krizin Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerine yansımaları henüz belirsizliğini korumakta.

Belediyelerin hizmetleri içinde eğitimin yeri nedir? Belediyelerin hassas gruplara yönelik eğitim hizmetleri nelerdir? Belediyelerin eğitim hizmetlerinde yaşadıkları sorunlar/ihtiyaçlar nelerdir; bunlar için ne tür çözümler düşünülebilir?