Türkiye’nin Güçlenen Enerji Diplomasisi ve Medyanın Rolü

İçeride ve dışarıda enerji konusundaki icraatlarını aralıksız sürdüren Türkiye'nin bu çabalarını hem ulusal hem de uluslararası kamuoyu ile paylaşmasında medya kritik bir rol üstlenmekte. Bu noktada gerek kamu yayıncılığı gerekse özel medya şirketlerinin Türkçe ve yabancı dillerde gerçekleştirdiği faaliyetler enerji diplomasisinin etki alanını genişletmekte.

Devamı
Türkiye nin Güçlenen Enerji Diplomasisi ve Medyanın Rolü
Perspektif Avrupa nın Enerji Krizi ile İmtihanı Kış Öncesi Tedbirler

Perspektif: Avrupa’nın Enerji Krizi ile İmtihanı | Kış Öncesi Tedbirler ve Türkiye’nin Muhtemel Katkıları

Avrupa’da hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına karşı kıta genelinde alınan kararlar nelerdir? Enerji krizi büyük bir ekonomik krize yol açar mı? Enerji krizi Avrupa’da gerçekleşecek seçimleri ne kadar etkileyebilir?

Devamı

Alınan kararların tamamı AB'nin doğal gaz talebinin azaltılması ve depoların en az yüzde 80 doluluk oranıyla kışa giriş yapabilmesi içindir. Ancak kış mevsiminin beklenenden sert ve uzun geçmesi halinde yalnızca geçici bir süreliğine çözüm sunacak depoların da yeterli olmayacağı açıktır. Bu sebeple ilerleyen günlerde AB genelinde önlemlerin artırılması beklenmektedir.

Enerji konusunda dünyada son yirmi-otuz yıla damga vuran trendleri analiz eden kitap bir kısım ülkeler nükleer enerjiyi terk ederken bir kısım ülkelerin ise bu alanda neden yeni yatırımlar yaptıklarının ve kimi ülkelerin terk etmeye başladığı kömürün neden bazı ülkelerde daha fazla üretilmeye devam ettiğinin de cevaplarını aramaktadır.

Elektrik Üretiminde Toplam Kurulu Güç