Beşinci Yargı Paketinin İcra Sistemine Getirdiği Yenilikler ve Çocuk Teslimi

5. Yargı Paketiyle adalete erişimin kolaylaştırılması ve cebri icra sisteminin etkinliğinin artırılması yolunda önemli adımlar atıldığı gibi, uzun süredir gündemde olan ve vicdanları yaralayan çocukların icra yoluyla teslim usulüne göre çocuğu önceleyen, insan odaklı adalet anlayışına uygun yöntemlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Devamı
Beşinci Yargı Paketinin İcra Sistemine Getirdiği Yenilikler ve Çocuk Teslimi