Uyanık Olalım! Geçiş Döneminin Hikayesi Yazılıyor

İçteki AK Parti muhaliflerinin söylemini "gönüllüce" tekrarlayan uluslararası çevrelerin ana derdi, AK Parti iktidarının Türkiye'ye uluslararası sistem içinde biçtiği rolle ilgili.

Devamı
Uyanık Olalım Geçiş Döneminin Hikayesi Yazılıyor
Gülen Medya Grubu

Gülen Medya Grubu

Darbe girişiminin başarısız kalmasından sonra Gülencilerle ilgili ortaya çıkan bilgi ve belgeler gösterdi ki, Grubun ilgi alanı ‘dershane' perdelemesinin arkasında hayli geniş bir yelpazeden oluşuyor.

Devamı

Uygur meselesi artık hem Çin'in ‘Batı'ya Marş' politikasının kilit noktası hem de daha güvenli enerji ve ticaret yollarının darboğazındaki bir bölgenin istikrarı ve güvenliğini de içine alan ciddi bir dış politika ve güvenlik konusu. Soğuk Savaş sonrası Balkanlar'daki etnik çatışmaların yarattığı atmosfer de Çin'in sertliğini tırmandırdı.

Mısır'da takındıkları tavır Batılı aktörlerin bölgesel statükonun risklerini, oluşacak yeni bir demokratik düzenin risklerine tercih ettiklerini gösteriyor.

Bölgedeki her toplumla arasında var olan tarihi, kültürel bağlar ve ortak ekonomik çıkarlar sayesinde Türkiye, Balkanlarda istikrar ve barıştan en çok istifade edebilecek ülkelerden biri.

Kitap, riskleri ve fırsatlarıyla Türk dış politikasının daha fazla konuşulduğu bir dönemde, bu konuda yapılan tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İstikrarsızlaşan Makedonya ve Arnavut Faktörü

Makedonya'da iki topluluk arasındaki kopukluk ve Arnavutların ülkenin gidişatından memnun olmamaları, etnik çatışma riskini sürekli canlı tutmaktadır. Kumanova'da yaşananlar iç savaşa yol açacak boyutta olmasa da istikrarın ne kadar kolay bozulabileceğini işaret etmiştir.

Devamı
İstikrarsızlaşan Makedonya ve Arnavut Faktörü
1915'e Üç Farklı Bakış

1915'e Üç Farklı Bakış

Türkiye içinde 1915'de Ermeni cemaatine karşı olup biteni anlamada üç farklı anlama biçimi ve siyasal pozisyon var.

Devamı

Türk-Sırp ikili ilişkilerinin geleceği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen “21. Yüzyılda Türkiye ve Sırbistan” başlıklı konferansta ele alındı.

Türk Cumhuriyetlerine tarımdan eğitime, sağlıktan turizme kardeş eli uzatmak gayesiyle yola çıkan TİKA'ya, sonrasında ise, şefkatinin bereketiyle nice topraklara uzanmak nasip oldu.

Erdoğan'ı zihinsel kodlarında güçlü, azametli, köklü ama halkına hizmet eden bir devlet anlayışı var. Devlet güçlü ama ceberut değil. Liberallerin tahayyülündeki gibi küçük ve sınırlı devlet değil. Azametli ama halkıyla barışık.

Türkiye ile Batı Balkanlar arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendiren Mehmet Uğur Ekinci, ekonomik ve siyasi anlamda Türkiye ile Balkanlar arasındaki ilişkilerin derinleşmesine yönelik güzel bir konjonktürün bulunduğunu belirtti.

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrif edeceği konferansta, Balkanlar, Kafkasya ve Çin'den katılımcılarla İpek Yolu'nda ticaret, lojistik, kültür ve siyaset alanlarında işbirliği imkânları tartışılacak.

İstanbul metrosundaki farklı coğrafyalardan insanların varlığının artmasına Türkiye kamuoyu ne türden tepkiler veriyor? Ya da "devlet aklı" bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyordur?

Suriye toprakları Mart 2011'de başlayan ilk gösterileri takip eden aylarda bir iç savaşa sahne oldu. Akabinde ortaya çıkan Suriyeli mülteciler sorunu ise, bugün ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

‘Muhalif olmak' hiçbir şey değilse, ciddi bir iştir. Entelektüel bir faaliyettir. Belli bir düzeyde maddi bilgiye sahip olmanın yanında, asgari düzeyde kavramsallaştırma ve soyutlama yeteneğine sahip olmayı icbar eder.

Dış politikada "tarafsızlığı" tartışmak bir seçim dönemi malzemesi olmaktan öte anlamlar taşıyor. Nasıl bir Türkiye ve Ortadoğu tahayyül ettiğimizi seçeceğiz.

Bugün Irak ve Suriye üzerinden dönüp dolaşıp geldiğimiz yer 1918 yılından başka bir yer değil. Osmanlı nerede bıraktıysa oradayız.

Türkiye'nin Avrupa ile eleştirel entegrasyonu eski ve yeni batıcıların da zayıf aktör patolojisinden kurtulmalarını gerektiriyor.