Bu Konuda Daha Fazla

  • Siyasal alanda konuşup yazarken diğer bir soru da söylemlerim ne olarak adlandırılmayı hak ediyor. Analize mi yakın, propagandaya mı yakın?

  • Doksan yıllık CHP geleneği, özellikle çok partili siyasî hayatla birlikte karşımıza çıkan ‘devlet partisi' kimliğinden kurtularak ‘halka gitmek' idealini ne düzeyde gerçekleştirmeyi başarmıştır?

  • TIMSS 2011 araştırmasının ön raporundaki veriler Türkiye adına kısmi bir iyileşme gösterse de, hem 4.sınıf hem 8. sınıf düzeyindeki genel başarı puanında ve diğer alt alan puanlarında Türkiye hâlâ dünya genelindeki katılımcı ülkelerin uluslararası ortalamalarının altındadır.

  • Yükseköğretime önem veren ülkelerde bilim, teknoloji ve insangücü bakımından ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’de de toplumsal istikrar ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesinde üniversitelerden çok şeyler beklenmektedir. Ancak yükseköğretimimiz ciddi sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen, bu sorunlar, kapsamlı bir şekilde analiz edilmemiş ve çözüm odaklı çalışmalar yetersiz kalmıştır.