Rapor: Türkiye'de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli | İzleme ve Değerlendirme

Bu rapor MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan “Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci” adındaki işe başlama eğitiminin izleme ve değerlendirmesini ortaya koymaktadır.

Devamı
Rapor Türkiye'de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli İzleme ve Değerlendirme