Sivil Toplum ve Siyasallaşma Tartışmaları Arasında Barolar

|
Genel olarak meslek örgütleri özelde ise barolar geçmişte çok defa tartışmaların odağı haline gelmişti. En …