Rapor: Suriye’de İktidar Mücadelesi

Muhittin Ataman'ın hazırladığı raporda, Suriye'nin dış politikası ve Arap isyanlarının Suriye cephesi, iç ve dış tarafları ve aktörleri itibariyle ele alınıyor.

Arap isyanlarının Kuzey Afrika ülkelerinde kısa sürede başarıya ulaşması, tüm Arap dünyasının bu değişim dalgasına kapılacağı beklentisini beraberinde getirdi. Tunus, Mısır ve Libya’daki farklı iç ve dış dinamikler, bu ülkelerdeki devrim sürecinin farklı yönde gelişmesine ve sonuçlanmasına yol açtı. Tunus lideri Bin Ali ülkeyi terk ederken Mısır lideri Mübarek hapse atıldı, Libya lider Kaddafi ise isyancılar tarafından feci bir biçimde öldürüldü. Bu üç ülkedeki rejim değişikliğinden sonra isyan dalgası Suriye’ye ulaştı. Ancak buradaki isyan süreci çok daha farklı bir şekilde seyretti.

Bölgesel ve küresel ülkelerin Suriye konusundaki farklı tavırları, bu ülkedeki isyan sürecini uzattı ve maliyetini arttırdı. Bölgesel ve küresel güçler Ortadoğu’nun önemli stratejik ülkelerinden biri olan Suriye konusunda daha keskin bir tavır takındılar. İran, İslam Devrimi’nden bu yana en yakın müttefiki olan Esed rejiminden vazgeçmiyor. Öte yandan, bölge siyasetini ve stratejilerini daha çok Suriye merkezli olarak geliştiren Türkiye, halkın taleplerinin karşılanması ve istikrar içinde değişim olması yönünde siyaset yapıyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkeleri muhalefete destek veriyorlar. ABD ile AB ülkeleri yönetim karşıtı bir siyaset izlerken, Rusya ve Çin Esed rejiminin devamı için çaba gösteriyorlar.

Muhittin Ataman imzalı çalışmada, Suriye’deki olayların farklı şekilde seyretmesinin perde arkasını görmek için önce devletin oluşum süreci, siyasal, toplumsal ve ekonomik durum inceleniyor; sonra ülkenin dış politikası analiz ediliyor; daha sonra Arap isyanlarının Suriye cephesi, iç ve dış tarafları ve aktörleri itibariyle ele alınıyor. Raporda ayrıca, Esed’in dayandığı Nusayri azınlık ile ülkedeki diğer gruplar arasında yaşanan mücadelenin bölgesel ve küresel boyutu ve Suriye-Türkiye ilişkilerinin genel seyri ve isyan sürecinin iki ülke ilişkilerindeki etkisi inceleniyor.

Muhittin Ataman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Central Oklahoma Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra Kentucky Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladı. 1993 yılından beri kadrosu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Türk dış politikası, Ortadoğu siyaseti ve milliyetçilik alanında akademik çalışmalar yapmaktadır. Eylül 2011’den itibaren SETA’da Dış Politika alanında araştırmacı olarak çalışmaktadır. 20 Ocak 2012’de Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri olarak atandı.

Etiketler: