SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Analiz Meslek Eğitiminde 1 Uygulamalı Eğitim Modeli

Analiz: Meslek Eğitiminde +1 Uygulamalı Eğitim Modeli

Analizde nitelikli iş gücünün üniversite-iş piyasası iş birliğiyle yetiştirilmesine ışık tutacak bir model önerilmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Günümüzde ülkeler arasındaki rekabet bilgi düzeyinde sürdürülmekte ve toplumların geleceği de verilen eğitimin başarısıyla değer kazanmaktadır. Bu anlamda üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliğinin yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılayan kuruluşlar olma sorumluluğunu taşımaktadır. Katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesinde ihtiyaç duyulan düzeye ulaşılması için gereken en önemli kaynak “uygulama becerisi” kazanmış nitelikli insandır.

Uygulama becerisine sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek için üniversitelerimizde verilen eğitimin günümüz koşulları ve sektörün ihtiyaçlarına uygun ve gelecek projeksiyonları da dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “Sahaya inmeden olmaz” düsturuyla hareket edilerek Sakarya Üniversitesi’nde başlatılan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde devam edilen +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile öğrencilerimiz daha mezun olmadan iş tecrübesi kazanmakta ve uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler olarak yetişmektedir..