SETA > Analiz |
Analiz İç Savaşa Komşu Olmak Türkiye'nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti

Analiz: İç Savaşa Komşu Olmak | Türkiye'nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti

Bu analiz, Suriye'de krizin derinleşmeye ve çeşitlenmeye başladığı 2013 yılından bu yana Tu¨rkiye'nin sınır gu¨venliği politikasının nasıl şekillendiğini incelemektedir.

Elinizdeki analiz, Suriye’de krizin derinleşmeye ve çeşitlenmeye başladığı 2013 yılından bu yana Türkiye’nin sınır güvenliği politikasının nasıl şekillendiğini incelemektedir. Analizin hazırlanması sırasında, Türkiye’nin Suriye sınırında yer alan il ve ilçelerde bazı devlet kurumları ve sivillerle görüşmeler yapılmış, bu görüşmelere mümkün olduğunca analizin farklı kısımlarında yer verilmiştir.

Analizde sınır güvenliğinin küresel ve bölgesel dönüşümü ele alındıktan sonra Türkiye’de sınır güvenliği politikasında son yıllarda yaşanan değişim inceleniyor. Daha sonra Suriye krizi bağlamında, Türkiye’nin sınır güvenliği siyasetinin ana parametreleri, Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) mücadele ve alınan askeri ve fiziki tedbirler değerlendiriliyor.

 

 .