SETA > Duyurular |
SETA Washington D C Eğitim Programı Yaz 2020

SETA Washington D.C. Eğitim Programı | Yaz 2020

SETA, sosyal bilimler alanında Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla 29 Haziran 2020-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında SETA Washington D.C.’de eğitim programı düzenleyecek.

SETA, sosyal bilimler alanında Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla 29 Haziran 2020-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında SETA Washington D.C.’de eğitim programı düzenleyecek.

Katılımcılar, SETA Washington D.C. ofisinin düzenleyeceği ziyaret ve söyleşi programlarından yararlanacaklardır. Katılımcılar program kapsamında ulusal ya da uluslararası düşünce kuruluşları hakkında bilgi sahibi olacak, gazeteci, bürokrat, yazar ve düşünce insanları ile tanışma fırsatı bulacaklardır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programın hedef kitlesinde sosyal bilimler alanında öğrenim gören 3. veya 4. sınıf lisans öğrencileri, lisansüstü eğitimi görmekte olan öğrenciler ile akademik ve siyasi kariyer hedefi olan 30 yaşının altında gençler bulunmaktadır. Başvurularda aranan şartlar aşağıda gösterildiği şekildedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Tercihen İngilizce Seviyesi: YDS: 65 ve üzeri, IELTS: 6.0 ve üzeri, TOEFL IBT 75 ve üzeri veya YÖK-DİL 75 ve denkliği olan sınavlardan alınmış eş değerdeki puanlara sahip olmak,
  • Sosyal bilimler alanında öğrenci olmak,
  • 4 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak,
  • Sürekli öğrenmeye açık olmak,
  • Adayların akademik ya da siyasi kariyer hedefinin olması,
* 30 yaşından gün almamış olmak

  • SETA tarafından staj öncesi ve sonrası ilan edilecek olan okuma, seminer, araştırma ve panellere katılım sağlamak, değerlendirme kriterleri arasında yer alacaktır.
 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Staj programına başvurular 28 Şubat-29 Mart 2020 tarihleri arasında SETA’nın internet sitesinden yapılacaktır. Yapılan başvuruların mülakatları 7 Nisan tarihinde SETA İstanbul ve 9 Nisan tarihinde SETA Ankara ofislerinde gerçekleştirilecek olup kesin sonuçlar 30 Nisan’da açıklanacaktır. Mülakat ve sonuçların ilan tarihindeki olası değişiklikler ilgililere bildirilecektir. Katılımcıların Washington D.C.’deki stajları boyunca bütün ihtiyaçları (vize masrafları, yemek, uçak masrafları, konaklama, ulaşım vs.) SETA tarafından karşılanacaktır.

.