Analiz: Selefilik ve İhvan Ekseninde Körfez Ülkelerinin Mısır Politikası

Analizde, Körfez ülkelerinin Mısır'daki Selefi hareketlerle ilişkileri, bu hareketlere hangi amaçlarla destek verdikleri, İhvan'a yönelik tehdit algısının sebepleri irdeleniyor.

Mısır’daki 3 Temmuz Darbesi yalnızca Mısır değil tüm bölgenin demokratikleşme ve değişim çabalarına darbe vurdu. Zira Mısır’da halk tarafından seçimle işbaşına gelmiş bir iktidarın başarısı, eski düzenin devamını isteyen iç ve dış aktörler tarafından hiç arzu edilmiyordu. Nitekim darbe sonrası süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt darbe hükümetini kutlayarak, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiler. Batılı pek çok ülke de darbeyi ‘darbe’ olarak nitelendirmekten kaçındı.

Bu çalışmada Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in Mısır’daki Selefi hareketlerle ilişkileri, bu hareketlere hangi yollardan ve hangi amaçlarla destek verdikleri analiz edilmektedir. Bunun yanı sıra analizde Körfez ülkelerinin Müslüman Kardeşler Hareketi’ne yönelik tehdit algısının hem iç hem de bölgesel sebepleri incelenerek, hareketin söz konusu Körfez ülkelerindeki sosyal ve siyasi potansiyeli de değerlendirildi.

Etiketler: