Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir

Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir katılım ve yönetişim yöntemi olarak "Twitter" üzerinden "#1MilyonÖğretmen1MilyonFikir" başlığı açtı. Bunun dışında Milli Eğitim bakanlığı kendi iç web paylaşım sistemi MEBBİS üzerinden de öğretmenlerin fikir ve önerilerini almaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir katılım ve yönetişim yöntemi olarak "Twitter" üzerinden "#1MilyonÖğretmen1MilyonFikir" başlığı açtı. Bunun dışında Milli Eğitim bakanlığı kendi iç web paylaşım sistemi MEBBİS üzerinden de öğretmenlerin fikir ve önerilerini almaktadır. Ayrıca emekli öğretmenlerin katkılarını da e-devlet üzerinden kabul etmektedir. Bu katılımcı yöntem ve uygulamalar öğretmenlerin uyumuna katkı sağlama ve yaratıcılıklarını arttırmak bakımından önemlidir. Sosyal medyanın faydalı bir etkileşim aracı oluşuna da güzel bir örnektir. Ayrıca öğretmenlerin burada sundukları görüşler sahanın durumunu ilk elden göstermesi bakımından değerlidir. Öğretmenlerin girişimciliğine, yaratıcılıklarına, kapasitelerine de işaret etmektedir.

YÖNETİM KADEMESİ İLE İLGİLİ TESPİT, ÖNERİ, TALEP VE GÖRÜŞLER

Öğretmenler yönetim kademesi hakkında tespit, öneri, talep ve görüşler ileri sürmüşlerdir. Öncelikle öğretmenlerin muhtemelen de bazı yöneticilerin gözünden yönetim sürecini nasıl algıladıklarına dair tespitlerin sunulması önemlidir.

Öğretmenlerin yönetim sürecini algılayışları

 • Okul müdürlerinin mesaisinin %70 okulun fiziki alanlarını iyileştirme veya maddi imkânlarını sağlamakla geçmektedir. Okul müdürlerin okulların mevcuduna göre okul destek hizmetleri müdürü ve eğitim müdürü diye ikiye ayrılması faydalıdır.
 • Müdür öğretim lideri olması gerekirken evrak, toplantı ve törenlerin yöneticiliğini yapmaktadır. Eğitim liderliği zayıf kalmaktadır.
 • Yaşı ilerlemiş yönetici ve öğretmenlerin emekli olması faydalı olabilir.
Öğretmenlerin yönetimden ve yöneticiden beklentileri

 • Öğretmenlerle nasıl iletişim kurulur bunları bilen, tarafsız yöneticilerin getirilmelidir.
 • Öğretmenler arası iletişimi geliştirmeye önem vermelidir.

 • Tüm yönetim süreci hedeflere yönelik ve sorunları çözümlemeye odaklı olmalıdır.
 • Çalışma motivasyonunu artırabilecek, şeffaf ve hesap verilebilir kişilerin atanmalı.

 • Yöneticilerde liyakat aranması ve mülakatların becerileri ölçmesi gerektiği
Öğretmenlerin yönetici belirleme süreci hakkındaki beklentileri

 • Kariyer ve liyakatla yükselme odaklı bir sistem geliştirilmelidir. Bu kriterler objektif olmalıdır.

 • Yönetici kadrolarına o kurumdakiler tarafından seçilenler atanmalı.
 • Yeni uygulamalarda pilot uygulamalar yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmesi.
ÖĞRETMENLERİN DERSLER HAKKINDAKİ TESPİT, GÖRÜŞ VE TALEPLERİ

Öğretmenlerin sundukları görüşlerin bir kısmı dersler hakkındadır. Bazı öğretmenler ders ve sınıf geçmelerin çok kolaylaştığını zorlaştırılması gerektiğini savunmaktadırlar. Bir kısım öğretmen ise İlkokulda sınav yapılmaması gerektiğini savunmaktadır. Yabancı dil eğitiminin hazırlık sınıflarıyla verilmesi ve ders saatlerinin fazlalaştırılması da savunulmuştur. Ayrıca ders isimlerinin güncellenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Mesela Matbaa öğretmenliği yerine başka bir isim olabilir denmektedir. Yine değerler eğitimi dersi verilmesi talep edilmekte fakat değerlerin nasıl aktarılacağı konusu müphem kalmaktadır. Dersle ilgili olarak öğretmenler kitapların sık sık değişmesinden rahatsızlıklarını dile getirmektedirler. 20 yıllık müfredat yapılıp kitapların her yıl tekrar kullanılabilmesini savunmaktadır. Bunun dışında öğretmenlerin dersle ilgili tespit, öneri, talep ve görüşleri ders saatleri, derslerin etkinliklerle becerileri geliştirmesi ve meslek eğitimi konusunda odaklanmıştır.

Ders saatleri

 • Haftalık ders saatinin azaltılması (30/ 25 saat)
 • Her kademede ders saatleri azaltılmalıdır. (Teorik bilgi içerik yükü çok ağır)
 • Tam gün eğitimden vazgeçilmesi, derslerin (teorik) günde beş saate indirilmesi diğer zamanların etkinliklere kaydırılması.
Derslerde etkinliklerle becerilerin geliştirilmesi

 • Sanat, spora önem verilmesi ve el becerisi kazanımı güçlendirilmelidir. Sınav sistemi bunu öldürüyor.
 • Okulda yaptıkları ders dışı çalışmalar etkinlikler ve yer aldıkları sosyal ve bilimsel projelerin artırılması
 • Kültürel gezilerin ve sosyal kulüplerin arttırılması
 • Derslerin oyuna dönüştürülmesi (İlk ve orta öğretimde)
 • Derslerin anlatımdan ziyade etkinlik temelli kaydırabilmek için materyal desteği ve müfredatın bilgi yoğunluğunun azaltılması ihtiyacı
Derslerde meslek Eğitimi

 • Yakın alanların/derslerin işbirliğinde mesleki eğitim yapılmalıdır.
 • Tasarım, teknik, elektronik, kodlama derslerinin verilmesi
Öğretmenler kendileri, meslektaşları, öğrenciler, yerleştirme sistemi, okul kültürü ve çevresi hakkında da kanaatler bildirmişlerdir. Bir sonraki yazıda bunlar sunulacaktır.

[Fikriyat, 13 Ekim 2018].