SETA > Kim Kimdir? |
Suriye'de Rejim ve Muhalefet

Suriye'de Rejim ve Muhalefet

SETA "Kim Kimdir?" serisinin ilk ayağını Suriye oluşturuyor. Bu çalışmada rejim yanlısı ve muhalif tüm önemli isimler hakkında temel bilgiler veriliyor.

Tunus’ta başlayıp Mısır’a sıçrayan ve bütün Ortadoğu’yu saran isyan dalgasının son durağı Suriye oldu. Her ne kadar bu ülkelerin halkları baskıcı, adaletsiz rejimleri altında yıllardır ezilmek gibi ortak bir kaderi paylaşıyor olsalar da her ülke kendi iç dinamiklerini taşıyor. Bu nedenle isyanın sıçradığı her yeni ülkede gelişmelere ve izleyen günlerdeki sürece ilişkin sağlıklı öngörülerde bulunabilmek için öncelikle o ülkenin tarihinden, kültürüne, ekonomik ilişkilerinden uluslararası ilişkilerdeki yerine kapsamlı bir okuma yapmak gerekiyor. Bu bilgilere ulaşmak nispeten kolayken, asıl sorun güncel iç dengelerin takip edilmesinde yaşanıyor. Bunun öncelikli nedenlerinden biri bu bilgileri içeren yazı ve makalelerin Türkçe bir yana İngilizce’de bile oldukça kısıtlı olması, Arapça analizlerin çevirisinin ise çok az yapılması. Bir diğer nedeni ise olayların hızla patlak vermesinin bir neticesi olarak bütünlüklü bir şekilde siyasi dengeleri doğrudan analiz eden güncel yazı ve raporların kaleme alınmamış olması.

Bu durum her şeyden önce, isyanların takip edilmeye çalışıldığı ülkelerde düne kadar yabancı olunan pek çok ismin gündemimize girmesine yol açarken, medya aracılığı ile gelen bu bilgilerde sıklıkla çelişen ifadeler yer alabilmekte, kimi zaman ise önemli siyasi figürler göz ardı edilebilmekte. Bütün bu karışıklığın bir nebze önüne geçebilmek adına hem rejim yanlısı hem de muhalif önemli figürlerin geçmişlerini, konumlarını, güçlerini, etnik/dini kökenlerini içeren bilgilerin derli toplu olarak verilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Ancak daha önemlisi ülke içi dengeleri takip edebilmek ve sağlıklı gelecek öngörülerinde bulunabilmek açısından da böyle bir çalışma derinlikli analizlere katkı sağlayacaktır.

Bu amaçla hazırladığımız "Kim Kimdir?" serisinin ilk ayağını Suriye oluşturuyor. Bu çalışmada rejim yanlısı ve muhalif tüm önemli isimler hakkında temel bilgilerin verilmesine dikkat edilmiştir. Bununla birlikte özellikle istihbarat kökenliler başta olmak üzere bazı isimler hakkında Arapça ve İngilizce erişilebilir kaynakların taranmasına rağmen bilgi bulmakta yaşanan sıkıntı belli sınırlamalar getirmiştir. Söz konusu sınırlamalara karşın elinizdeki çalışma Suriye siyasi hayatındaki tüm önemli figürler, konumları ve ilişkileri hakkında bilgi edinebileceğiniz temel bir rehber niteliğindedir.

Kim Kimdir? Makaleleri