Rapor: Yeniden Yapılandırma | Türkiye’nin Suriye’deki Modeli

Bu rapor belirtilen perspektif dahilinde diplomatik ve askeri girişimler sonrası Suriyelilerin güven içinde yaşamaya başladığı ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolü altındaki bölgelerde Türkiye’nin kendi imkanlarıyla başlattığı yeniden yapılandırma faaliyetlerinin bölgesel huzura katkısını incelemektedir.

Yeniden yapılandırmaya yönelik literatürde üç safha şeklinde ifade edilen süreci Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki yeniden yapılandırma gayretleri dikkate alındığında on basamak şeklinde bir modelle açıklamak mümkün görünmektedir. Türkiye’nin güvenlik öncelikleri ve Suriye’deki çatışmaların sonuçlarının kalıcı ve sürdürülebilir bir stratejiyle yönetilmesi ihtiyacı yeniden yapılandırma gayretlerinin pragmatik bir anlayışla icra edilmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede Türkiye öncelikle şunları amaçlanmaktadır:

Sivil halkın ihtiyaç duyduğu acil hizmetlerin görülmesi

Altyapı eksiklikleri giderilerek söz konusu bölgelerin yaşanabilir hale getirilmesi

Yerel halkın kendi idaresini tesis etmesi suretiyle yerel düzeyde kurumsallaşmanın sağlanması

Bölge halkının kendine yeterli hale getirilmesi

Sonuçta çatışmalarda yaşanan yıkımlar nedeniyle Suriye güncel bir vaka olarak ortaya çıkarken çatışmalar esnasında ve sonrasında yeniden yapılandırma girişimleriyle Türkiye dikkat çekici bir model teşkil etmektedir.

Etiketler: