Baykar Bayraktar Kızılelma

Rapor: Türk Savunma Sanayii Modeli ve Teknolojik Dönüşüm

Küresel savunma sanayiinin mevcut durumunu ve sektörün aktörleri olan ABD, Rusya, Çin, Güney Kore ve İsrail’in savunma sanayilerini inceleyen rapor Türk savunma sanayiinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği süreçleri ve Türk savunma sanayii modelini irdeleyerek karşılaştırma imkanı sunmaktadır.

Kendi içinde bir ekosistem olan savunma sanayii küresel ekonominin bir parçasıdır. Farklı sektörlerle iş birliği içinde olan sektör devletler için vazgeçilmez temel ihtiyaçların en başında yer almaktadır. İlk devletlerin kurulumunun temel bileşeni de olan savunma ve güvenlik ihtiyacı insan yaşamının ayrılmaz ve bütünleşmiş bir parçasıdır. Türkiye ise Osmanlı devletinden devraldığı savunma sanayii altyapısıyla silah endüstrisinde önemli bir eşiğe gelmiştir.

Türkiye’nin geldiği eşiği tarihsel perspektifle inceleyen Türk Savunma Sanayii Modeli ve Teknolojik Dönüşüm başlıklı rapor sektörün gelişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Raporda dünyadaki örnekleri ile Türk savunma sanayii modeli kıyaslanarak Türkiye’nin politika ve uygulamaları analiz edilmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektör arasındaki teknoloji transferinin nasıl güçlendirilebileceği de ele alınarak teknolojik dönüşüme odaklanılmaktadır. Küresel savunma sanayiinin mevcut durumunu ve sektörün aktörleri olan ABD, Rusya, Çin, Güney Kore ve İsrail’in savunma sanayilerini inceleyen rapor Türk savunma sanayiinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği süreçleri ve Türk savunma sanayii modelini irdeleyerek karşılaştırma imkanı sunmaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: