Rapor: Öğretmen Gelişim Modeli | Öğretmen Performansı Üzerine Değerlendirme

Bu rapor her geçen gün önemini artıran ve günümüzde daha da ön plana çıkan öğretmen performansı değerlendirmesine odaklanmaktadır.

Bu rapor her geçen gün önemini artıran ve günümüzde daha da ön plana çıkan öğretmen performansı değerlendirmesine odaklanmaktadır. Raporda Türkiye ve dünyanın eğitimiyle ön plana çıkan bazı ülkelerinde öğretmen yetiştirme politikaları, öğretmen atama sistemleri, öğretmen değerlendirme süreçleri ve öğretmen performansı değerlendirme sistemlerindeki mevcut durum ele alınarak karşılaştırmalar yapılmaktadır. Öğretmen performansı değerlendirmede Türkiye’nin mevcut durumu da tartışılmaktadır.

Raporun sonucunda da Türkiye için öğretmen performansı değerlendirmesine yönelik uygulanabilecek bir model önerilmektedir. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan öğretmen performansı değerlendirme sistemini geniş bir bakış açısıyla ele alan bu raporun bakanlık idarecileri, üniversitelerin eğitim fakültelerinin yöneticileri, yükseköğretim politikalarının karar vericileri ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve araştırmacılara güncel bir kaynak olacağı ümit edilmektedir.

Etiketler: