SETA > Rapor |
Rapor Metropoliten Kentlerin Geleceği Yeni Yaklaşım Model ve Uygulamalar

Rapor: Metropoliten Kentlerin Geleceği | Yeni Yaklaşım, Model ve Uygulamalar

Bu raporda son yıllarda kentsel politika yapıcılar, üniversiteler, medya, belediyeciler ve diğer kentsel paydaşlar arasında yoğun bir şekilde tartışılan; yerel siyasette ve yerel seçimler bağlamında konuşulan; geliştirilen kentsel politika ve projelerde daha sık gündeme gelen akıllı kentler, yeşil kentler, ekolojik kentler, dayanıklı kentler ve güvenli kentler gibi kavram ve yaklaşımlar makro perspektiften değerlendirilmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu raporda son yıllarda kentsel politika yapıcılar, üniversiteler, medya, belediyeciler ve diğer kentsel paydaşlar arasında yoğun bir şekilde tartışılan; yerel siyasette ve yerel seçimler bağlamında konuşulan; geliştirilen kentsel politika ve projelerde daha sık gündeme gelen akıllı kentler, yeşil kentler, ekolojik kentler, dayanıklı kentler ve güvenli kentler gibi kavram ve yaklaşımlar makro perspektiften değerlendirilmektedir. Öte yandan hızlı kentleşme, kent merkezlerinin genişlemesi ve bunlara bağlı olarak gelişen kentsel yenilenme, ulaşım, trafik ve mekansal planlama gibi temel kentsel problemler ve son yıllarda gündeme gelen iklim değişikliği, kent güvenliği ve dijitalleşme gibi kentleri etkileyen yeni sorunlar analiz edilmektedir.

Rapor dünyada ve Türkiye’de metropoliten kentlerde yaşanan sorunları ele alarak etkili bir metropoliten kent yönetimi inşası için bir yol haritası sunmaktadır. Türkiye’de 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler bağlamında düşünüldüğünde hem seçim öncesinde yapılması planlanan proje ve yatırımların belirlenmesi hem de seçimden sonra göreve başlayacak kent yöneticileri, yerel meclis üyeleri, belediyeciler ve diğer kentsel paydaşlar için kent geleceğini tasarlama, kentsel politikaların oluşturulması ve kentsel sorunlara yönelik eylem planları geliştirme konusunda bu raporda yer verilen yeni yaklaşım, model ve uygulamaların yol gösterici olması beklenmektedir..