Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Rapor: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Üst Kademe Yöneticiler

Bu rapor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bağlamında Türkiye’de üst kademe yöneticilerin tanımlanması, atanması ve yetiştirilmesi sorunlarına ilişkin geniş çaplı bir araştırmayı içermektedir.

Mehmet Zahid Sobacı ve Özer Köseoğlu’nun SETA için hazırladığı bu rapor Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bağlamında Türkiye’de üst kademe yöneticilerin tanımlanması, atanması ve yetiştirilmesi sorunlarına ilişkin geniş çaplı bir araştırmayı içermektedir. Rapor başkanlık sisteminin prototipi olarak kabul edilen ABD’de üst düzey yöneticilerin nasıl atandığına odaklanmakta, Türkiye’deki mevcut üst düzey kamu personeli ile ilgili hususları analiz etmekte ve bir karşılaştırma üzerinden yeni sistem için üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına yönelik politika önerileri geliştirmektedir. Ayrıca politika önerileri sunulurken Türkiye’nin bürokrasi tecrübesi ve siyaset-bürokrasi ilişkileri de analize dâhil edilmektedir.

Rapor bu bağlamda Türkiye’de parlamenter sistem içinde üst kademe yöneticilerin durumunu ve bu konuya ilişkin yasal ve kurumsal eksiklikleri ortaya koymak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için üst kademe yöneticilerin atanmasına ilişkin değişiklikleri açıklığa kavuşturarak konuya ilişkin yanlış anlaşılmaları ve belirsizlikleri en aza indirmek, geliştirilen politika önerileri sayesinde üst kademe yöneticilerin atanması sistemine katkı sağlamak gibi üç önemli amaçtan hareketle hazırlanmıştır.

Etiketler: