Perspektif: TIMSS 2019’da Türkiye

TIMSS nedir? TIMSS 2019 uygulamasında Türkiye nasıl bir performans göstermiştir? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Türkiye ne durumdadır? TIMSS 2019 sonuçları nasıl okunmalıdır?

TIMSS nedir?

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Assessment, IEA) tarafından dört yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS) öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın hedef kitlesi dördüncü ve sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencilerdir. Araştırma kapsamında öğrencilerin matematik ve fen başarılarının yanında bu başarının bağlı olduğu değişkenleri inceleyecek veriler paylaşılmaktadır. Uluslararası anlamda kabul gören TIMSS ülkelerin eğitim politikalarını değerlendirmelerine katkı sunmaktadır. Aynı zamanda araştırma sonuçları ülkelere, kendi eğitim sistemlerini farklı ülke eğitim sistemleriyle karşılaştırmalı olarak inceleme imkanı vermektedir. Uluslararası rekabetin her geçen gün arttığı dünyada nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak adına hemen her ülke eğitim politikalarında çeşitli reformlar yaparak ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelikli insan gücüne sahip olmanın yarışı içerisine girmektedir. TIMSS ve PISA gibi eğitim sistemlerinin çıktılarını değerlendiren uluslararası sınavlar, eğitimin güçlü ve zayıf alanlarını göstermesi açısından..

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: