SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif STEM Eğitimi ve Türkiye Fırsatlar ve Riskler

Perspektif | STEM Eğitimi ve Türkiye: Fırsatlar ve Riskler

STEM nedir? STEM eğitiminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Türkiye’de STEM eğitimi nasıl uygulanabilir?

Paylaş
Dosyayı İndir

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri gerek aktörler arasındaki iş birlikleri gerekse aktörlerin vaat ettikleri Türkiye açısından diğer seçimlerden oldukça farklı bir dinamiğe sahipti. Ekonomi ve sosyal refaha yönelik vaatlere ek olarak eğitim politikalarıyla ilgili söylemler 24 Haziran seçimlerinin önemli bir gündemini oluşturdu. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından iktidarda bulundukları sürede eğitime ayrılan pay ve bu paya bağlı olarak eğitim göstergelerinde artan nicelik ve nitelik vurgulanırken yeni dönemde eğitimde nitelik konusunun daha fazla önceleneceği ve bu kapsamda reformlar yapılacağı mesajı verildi.

Son yıllarda dünyanın da gündeminde yer alan eğitimde nitelik tartışmaları genel olarak öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin nasıl kazandırılacağı ve nasıl ölçüleceği özelinde gelişmektedir. Bu bağlamda STEM eğitimi kabul gören yaklaşımlardan biridir. Bu perspektif bireylere 21. yüzyıl becerilerini kazandırma konusunda önemli bir yaklaşım olan ve dünyada ciddi bir karşılığı bulunan STEM eğitimini dünya örnekleriyle ele alarak Türkiye için bir değerlendirme yapmayı hedeflemektedir..