Perspektif: Seçim Takvimi ve Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş

Erken seçim kararının hukuki niteliği, sonuçları ve etkileri nelerdir? Seçim süreci ile Cumhurbaşkanlığı sistemine nasıl geçilecek? Anayasa değişikliği ne zaman yürürlüğe girecek? Uyum yasaları ve geçiş sürecinde gecikme var mı? Hukuki boşluk ya da siyasi kriz çıkabilir mi?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim önerisinde bulunması, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve neticesinde iki partinin anlaşmasıyla erken seçim kararı alındı. Buna göre Kasım 2019’da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin 24 Haziran 2018’de yapılması üzerinde uzlaşıldı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile 7 milletvekilinin “Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge”si Meclis Genel Kuruluna katılan 386 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.1 Böylece hem cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinin bir arada yapılması hem de yeni hükümet sistemine geçişi sağlaması açısından bir ilke sahne olacak seçimler için seçim süreci başlamış oldu. 16 Nisan referandumu ile kabul edilen Anayasa Değişikliği Hakkındaki 6771 sayılı Kanun ile 1982 Anayasası’na yeni sisteme geçiş amacıyla geçici 21. madde eklenmişti. Eklenen 21. maddenin (A) bendi şu şekildedir:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Bu hükme göre cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte 3 Kasım 2019’da yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Anayasa Meclisin erken seçim kararı alma hakkını elinden almamış ve böyle bir karar alınması halinde aynı şekilde milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte yapılacağını hükme bağlamıştır.

Etiketler: