Perspektif: Rusya’da Anayasa Değişikliği ve Putin’in Siyasi Geleceği

15 Ocak 2020’de açıklanan anayasa değişiklik paketi hangi maddeleri içeriyor? Anayasa değişikliği ile hedeflenen sonuçlar nelerdir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siyasi geleceği bundan ne yönde etkilenecektir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ocak 2020’de Federal Meclise hitap ettiği konuşması sırasında anayasa ve siyasi sistem değişiklikleri konularını açıklamış ve ardından Başbakan Dmitriy Medvedev ve hükümeti istifa kararı vermiştir. Aradan bir hafta geçtikten sonra söz konusu değişiklik paketi bizatihi Vladimir Putin tarafından Parlamentoya sunulmuştur. Anayasa değişikliği birçok alanda yenilik öngörmektir: Sosyal destek tedbirlerinin güvence altına alınması, Anayasa’nın uluslararası hukuk üzerinde üstünlüğünün sağlanması, devlet başkanlığı için yeni şartların tesis edilmesi, Devlet Konseyinin rolünün güvence altına alınması, milletvekilleri, devlet memurları ve yargıçlar için yeni gereklilikler getirilmesi, Federal Meclisin rolünün arttırılması ve Anayasa Mahkemesinin güçlendirilmesi.1 Halihazırda yürütme organı olan Rusya hükümeti mevcut Rusya Federasyonu Anayasası’nın 111 ve 112. maddeleri uyarınca belirlenmektedir. Buna göre devlet başkanı Federal Meclisin alt kanadı olan Devlet..

Etiketler: