Yalcin5

Örgütlü Savunma

Merkezden gelen yalanı düşünmeden üretiyorlar. Mahkeme salonlarından gelen bilgilere bakıldığında yalana dayalı örgütlü bir savunma yapıldığı ortaya çıkıyor.

FETÖCÜLERİN yargılanmasına dair haberlerin sayısı arttıkça yeni yeni gündem maddeleri ortaya çıkıyor.

Muhtemelen zaman içerisine 15 Temmuz gecesinin içeriğine dair daha fazla bilgi sahibi olacağız.

Fakat bu uzun zaman alabilir.

Zira bahse konu örgütün en iyi başardığı şey ikiyüzlülük.

Tüm hayatlarını sahte kimlikler üzerinden yaşayan ve kendi ana babalarına dahi belli bir profesyonellik çerçevesinde yaklaşan bu örgüt üyelerinin en iyi bildiği şey yalan söylemek.

Ve bunu örgütlü biçimde yapmak.

Yukarıdan gelen emir ve direktifler çerçevesinde ortak bir yalanı noktası virgülüne kadar hep bir ağızdan seslendirmek gibi bir özellikleri var. Tam da bu nedenle hep sabun gibi oldular. Normal işleyen bir hukuk sisteminde bu kadar çok sayıda insanı bir şüphe üzerinden araştırmaya konu edip soruşturma yapamazsınız. Bugün bu örgüte karşı mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesini sağlayan olağanüstü haldir.

Darbe teşebbüsünün ardından artık bu örgütün bir terör örgütü olduğu algısı tüm toplumda yaygın bir biçimde oluştu ve ilan edilen OHAL hukuki olarak da bu soruşturmaların gerçekleştirilebilmesini sağladı. Örgütün ana yapısı tutuklanınca kendi içlerindeki iletişim de ciddi anlamda zarar gördüğünden örgütlü hareket etme kabiliyetinde de ciddi bir kısıtlama olduğunu unutmamak lazım. Fakat her ne olursa olsun bu örgütün kendi iç yapısı nedeniyle bütünüyle açığa çıkartılması ve bütünüyle temizlenmesi kolay olmayacaktır. Belki de bireysel düzeyde ortaya çıkartılamayan birçok kripto FETÖ’cü de kalabilir. Fakat önemli olan örgütün dağıtılmasıdır. Örgütün ana kitlesi çökertildiği müddetçe bu bireysel varlığının çok etkisi olmayacaktır. Zira FETÖ tüm gücünü örgütlü hareket edebilme kabiliyetinden almaktadır. Hatırlayın mesela kamu kurumlarına nasıl sızdıklarını. Bir kamu kurumunda ilan çıkar. Memur alınacaktır.

Ankara’da hücre evlerinde kampa girmiş olan o meslek mensubu örgüt üyeleri hazır tutulur. Çoğunlukla bunlara sınav ve mülakat soruları verilir. Verilmese bile bir kamp evinde hazır ve örgütlü bulunmak zaten yeterince avantajdır. Açılacak yüz kişilik kadroya üç yüz FETÖ’cü başvurduğunda zaten çoğunluğu muhtemelen bunlardan seçilecektir. Sonuç yoğun bir kadrolaşma halinde karşımıza çıkar. Bugün örgüt hala aynı beceresini sürdüremiyor Allah’tan. Fakat hiç akıldan çıkarmamak gerekir ki, bu örgütün mensupları başka hareket tarzı bilmiyorlar.

Merkezden gelen yalanı düşünmeden üretiyorlar. Mahkeme salonlarından gelen bilgilere bakıldığında yalana dayalı örgütlü bir savunma yapıldığı ortaya çıkıyor. Zaten bu tür davalarda tecrübe sahibi olan hukukçu ve kamu sektöründe uzun yıllar görev yapmış örgüt mensupları şimdi ellerinden geldiğince kafa karıştırmaya ve davaları yönetilemez hale getirmeye çalışacaktır. Bu kadar sayıda insanın yargılandığı davaların zaten yönetilmesi hiç kolay değildir. Fakat bir de bu davaya konu olan örgüt mensupları sürekli karmaşık ve çapraşık ifadeler verirse mesele içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Zaten üzerinde bir medya ilgisi olduğu için örgüt bunu da manipüle etmek isteyecektir. Her davada üretilen farklı ifadeler haber değeri olduğu için basına yansıyacak ve basında üretilecek bir kafa karışıklığı mahkeme sürecini yeterince zorlaştıracaktır. İşimiz hala kolay değil. Bu sinsi ve hain örgüt her zamanki yöntemlerini kullanmaya devam edecek. Bu nedenle söylem yerine somut delillere odaklı değerlendirme yapmak çok önemli.

[Takvim, 5 Haziran 2017]

Etiketler: