SETA > Duyurular |
Insight Turkey quot Türkiye Yüzyılı quot Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey "Türkiye Yüzyılı" Başlıklı Yeni Sayısını Yayınladı

Insight Turkey’in son sayısı, Türkiye’nin tarihi yolculuğunun ve gelişen dış politikasının kapsamlı bir incelemesini ve bu değişimlerin Türkiye’nin geleceği üzerindeki etkilerine odaklanarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu konu, Türkiye’nin cumhuriyetin yüzüncü yılına yaklaşması ve dış politika yörüngesinde önemli bir dönüm noktası olması nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel sahnedeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir girişim olan ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu hayata geçirdi.

Insight Turkey’in son sayısı, Türkiye’nin tarihi yolculuğunun ve gelişen dış politikasının kapsamlı bir incelemesini ve bu değişimlerin Türkiye’nin geleceği üzerindeki etkilerine odaklanarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu konu, Türkiye’nin cumhuriyetin yüzüncü yılına yaklaşması ve dış politika yörüngesinde önemli bir dönüm noktası olması nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel sahnedeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir girişim olan ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu hayata geçirdi. https://www.setav.org/en/turkish-foreign-policy-at-the-turn-of-the-century-of-turkiye-challenges-vision-objectives-and-transformation/ Bu özel sayımızda yeni atanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yorumu yer almaktadır. Bu yorum, Türkiye’nin önümüzdeki yıllara ilişkin dış politika yol haritasının temel taşını oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır. Hakan Fidan, yorumunda jeopolitik ortamdaki dinamik değişimlere, artan küresel zorluklara ve Türkiye’nin sürekli değişen uluslararası sistemdeki konumuna odaklanmaktadır. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu bu sayının öne çıkan ana noktasıdır. Bu perspektiften hareketle Muhittin Ataman, Türkiye’nin son yıllarda gelişen dış politikasının kapsamlı bir analizini yapmakta, değişim ve dönüşümleri derinlemesine incelemekte ve Türkiye’nin yeni dış politika vizyonunu belirleyen temel ilke ve hedefleri tartışmaktadır. Insight Turkey’in bu sayısı, Klaus Jurgens, Ali Bakır, Doplapo Fakuade, Alessia Chiriatti, Hasan Yükselen, Kemal İnat ve Filiz Cicioğlu, Sekan Balkan ve Murat Yeşiltaş, Hasan Ulusoy ve Oğuz Güngörmez, Ewa Czarkowska ve Magdalena Kumelska-Koniecko, Kıvanç Ulusoy ve Pınar Atakara’nın katkılarıyla, özel sayımızın kapsamını zenginleştiren değerli eserler sunmaktadır. Bu sayımızda yer alan düşündürücü ve aydınlatıcı tartışmaların siz değerli okurlarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.