Milli Teknoloji Hamlesi Kapsamındaki Gelişmeler: Ekonomi ve Sanayide Dönüşüm | MTH Serisi: 6

Rapor, Türkiye’nin MTH’sinin sanayide ve ekonomide meydana getirdiği değişimleri ele almakta ve bu alanlarda son on yıl içerisinde kat edilen mesafeyi gözler önüne sermektedir.

Geride bıraktığımız son on yılda ivme kazanan sanayi ve ekonomideki gelişimin, MTH’nin yüksek çarpan etkisi ile Türkiye’nin kalkınma ve büyüme sürecine ciddi bir katalizör etkide bulunması beklenmektedir. 2002 sonrası dönüşümün, sağlamlaştırılan altyapının üzerine kurulan yeni teknoloji hamlesi, ciddi bir vizyonun ve küllerinden yeniden doğma çabasının son aşamasıdır. Sanayinin, iş ve üretim süreçlerinin hatırı sayılır bir dönüşüm geçirdiği son birkaç on yıl; yeni teknolojilere, sermaye birikimine ve beşeri kapasiteye yatırımı bir zorunluluk haline getirmiştir. Nitekim bugün yapay zeka, otonom teknolojiler ve robotlar; rutin, sekreterlik gibi sadece destek hizmetleri veren ve sürekli tekrar eden işleri devralırken, bireyin ve beşeri sermayenin, nispeten daha teknik, “yaratıcı” ve daha kompleks konulara yönlenebilmesinin önünü açmıştır.

Türkiye ekonomisi, finansal değişkenlerde gözlemlenebilen istikrarsızlıklara rağmen reel ekonomik aktivite noktasında her geçen gün büyümektedir. Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu “Türkiye Ekonomi Modeli” büyüme, istihdam, ihracat ve cari açık gibi öncelikli hedeflerle yüksek büyüme ve düşük cari açık stratejisine dayanmaktadır. Bu ihracat eksenli “kalkınma-dikey büyüme” modeli ancak yüksek teknoloji odaklı, yerli, özgün ve milli politikalarla mümkündür. Bu kapsamda elinizdeki rapor, Türkiye’nin MTH’sinin sanayide ve ekonomide meydana getirdiği değişimleri ele almakta ve bu alanlarda son on yıl içerisinde kat edilen mesafeyi gözler önüne sermektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.


 

Etiketler: