SETA > Rapor |
Rapor Türk Medyasında Terörün Ele Alınışı

Rapor: Türk Medyasında Terörün Ele Alınışı

Bu raporun temel amacı Türk medyasının terör haberlerini oluştururken kullandığı haber dilini ve bununla bağlantılı olarak terör örgütlerine göre söylem ve pozisyon farkına sahip olup olmadığını analiz etmektir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Medya, gittikçe genişleyen etki alanı nedeni ile terör örgütleri tarafından eylemlerinin etkisini arttıracak en ucuz ve etkili yol olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok terör örgütünün saldırılarını medya merkezli organize etmesi şaşırtıcı değil. Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında etkin mücadele halinde olduğu DAEŞ ve PKK da medyanın gücünü kullanmak isteyen örgütlerin başında geliyor. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin medyada geniş yer bulması kaçınılmazdır. Bununla beraber medyanın haberleri aktarırken sahip olması gereken birçok ilke ve değer olduğu da unutulmamalıdır.

Bu raporun temel amacı Türk medyasının terör haberlerini oluştururken kullandığı haber dilini ve bununla bağlantılı olarak terör örgütlerine göre söylem ve pozisyon farkına sahip olup olmadığını analiz etmektir. Bu amaçla 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Eylül 2017’e kadar devam eden süreçte gerçekleşen terör saldırılarından 5 DEAŞ ve 5 PKK olmak üzere toplam 10 terör olayını inceleyen rapor, gazetelerin haberleri aktarım diline odaklandı.

Çalışmada, Türk medyasının ana hatlarını çizen gazeteler siyasi pozisyonlarına göre gruplandırıldı. Belirlenen mecraların gerçekleşen terör haberlerini aktarım şekli incelemeye tabi tutuldu. Terör olaylarının medyaya nasıl yansıdığı gazetelerin yayınladıkları ilk gün ilk sayfa haberleri üzerinden analiz edildi. Gazetelerin terör eylemleri sonrası kullandıkları dilin medya etik kurallarına uygunluğu, gazetelerde terör haberleri aktarılırken terör örgütlerine göre söylemsel olarak beliren değişiklikler ve bu değişikliklerin gazetelerin siyasi pozisyonları ile olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışıldı. Sonuç ve öneriler bölümünde ise devlete, sektöre ve gazetelere incelenen başlıklar doğrultusunda politika önerileri sunuldu. Bu bağlamda rapor, Türk medyasında terör haberlerinin aktarım dili üzerine kapsayıcı bir değerlendirme yaparak medya-siyaset ilişkisi alanına önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor..