SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif Liselerde Dönüşüm Esnek Okullar

Perspektif: Liselerde Dönüşüm | Esnek Okullar

Yeni ortaöğretim modelinin eğitim sistemi ve öğrencilere getirdiği yenilikler nelerdir? Yeni ortaöğretim modelinin uluslararası bir temeli var mıdır? Yeni ortaöğretim modelinin uygulama aşamasındaki zorluklar nelerdir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Yeni ortaöğretim modeli “Gençleri nasıl bir geleceğe hazırlıyoruz?” sorusuna zamanın ruhu bağlamında cevap olarak hazırlanmış bir tasarımdır. Mevcut okullar her ne kadar süreç içerisinde değişimler yaşamış olsa da “tarım toplumu” ve “sanayi toplumu” ihtiyaçlarını barındıran bir tasarım ürünüdür. Bu tasarım mevcut okulların günümüzün sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik ve bilimsel ihtiyaçlarını karşılayıcı bir altyapıya sahip olmadığı argümanı üzerine inşa edilmiştir.

Günümüz öğrencileri geçmiş dönem öğrencilerine benzemeyen, teknoloji meraklısı, daha karmaşık ve daha enerjik öğrencilerdir. Bu öğrencilerin eğitimden beklentileri ise öğrenmede inisiyatif almak, zorlanmak, ilham almak, iş birliği yapmak, sevdikleri teknoloji veya yeteneklerini sınıf deneyimlerine olabildiğince dahil etmektir. Kısacası günümüz öğrencileri mutlu olma, okulda bireysel olarak var olma ve varlığını görünür kılmayı daha çok önemsemektedir. Eğitim sisteminin böyle bir bağlamda hem iş dünyasının beklentilerini hem de her bir öğrencinin beklenti ve başarısını sağlayabilecek bir altyapı sunması gerçekten zor bir durumdur. Eğitim sistemleri bu nedenle öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yeni kritik becerilere odaklanmalıdır.

Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı eğitim paydaşlarının aşağıda özetlenen temel kaygılarına çözümler getirerek bütünsel bir tasarımla yeni bir ortaöğretim modeli geliştirmiştir...