Perspektif 2023 Vizyon Belgesinde Temel Eğitim

Perspektif: 2023 Vizyon Belgesinde Temel Eğitim

2023 vizyon belgesi temel eğitimi nasıl yansıtmaktadır? Temel eğitim konusunda dünyada hangi adımlar atılmaktadır? Türkiye’nin temel eğitim alanında hangi politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir?

Paylaş
Dosyayı İndir

“Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu” genel hatlarıyla değerlendirildiğinde geleneksel eğitim terminolojisinde görmeye çok alışık olunmayan bir biçimde tekillik, elde edilen donanımı “insanlık hayrına” kullanabilme, beşerlikten insanlaşmaya geçiş, çoklukta birlik, millet ödevi, mizaç ve görgü odaklı benzeri kavramlarla belgenin çerçevelendirildiği görülmektedir. Özellikle 2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi ve Temel Politikamız başlığında “insan”a ilişkin güçlü pedagojik atıflar, geçmişten günümüze eğitim-öğretim bakiyemiz ve bu anlamda oluşturulan bütüncül bakış açısı dikkat çekicidir. Devamında sunulan içerik ve uygulama ile okul gelişim modelinin ardından veriye dayalı yönetim, ölçme değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip ortaokulları ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim, hayat boyu öğrenme başlıkları altında hedefler belirlenmiş ve neredeyse eğitimin her bir alt ögesi geniş bir yelpazenin bölümlerini oluşturmuştur.

Özellikle temel eğitim boyutu açısından ele alındığında yoğun akademik kaygıların ötesinde “çocuk” kavramını merkeze koyan sade ve öz bir bakış açısı sunulmaktadır. Bununla birlikte vizyon belgesinde bulunan “kültür” odaklı uygulama ve amaçlar da kimlik oluşturma, eğitimi hayatla ilişkilendirme, yerel uygulamaları ve değişimleri güçlendirme, farklılıklara saygı duyma gibi açılardan mevcut eğitim sistemine katkı getirecektir. Ayrıca son dönem alan yazınında sıklıkla üzerinde durulan “okul dışı öğrenme ortamları”na da yer verilmektedir. Bilim, sanat merkezleri, müzeler, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri, okul-mahalle spor kulüplerinin oluşturulması, okul bahçelerinin tasarım-beceri atölyeleri ile bağlantılı olarak yeniden tasarlanması çok önemli gelişmelerdir. Öte yandan “Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu..

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF

.