SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif 2023 Eğitim Vizyonu nda Okulların Finansmanı

Perspektif: 2023 Eğitim Vizyonu’nda Okulların Finansmanı

Okulların finansmanı 2023 Eğitim Vizyonu’nda nasıl ele alınmaktadır? Türkiye’nin eğitim finansmanında genel görünüm nasıldır? Okulların finans kaynaklarının çeşitlendirilmesi için neler yapılabilir? Türkiye okulların finansmanına ilişkin hangi politika adımlarını izlemelidir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Eğitimden beklenen toplumsal, sosyal ve ekonomik işlevlerin yerine getirilmesi eğitime ayrılan kaynakların miktarına ve bu kaynakların etkili ve verimli kullanımına bağlıdır. Odak noktasına insanı alan ve çocuğun mutluluğunu hedefleyen 2023 Eğitim Vizyonu’nun veriye dayalı karar alma ve yönetim ilkesini benimsemesi ve alınan kararların yaygınlaştırılmadan önce noksanlarının görülüp iyileştirilmesi amacıyla pilot uygulama biçiminde bilimsel analizlere dayandırılması belgeyi hem bakanlığın daha önceki politika dokümanlarından ayırmakta hem de kamuoyu desteği sağlayarak uygulanabilirliği ve izlenebilirliği güçlü bir politika belgesi haline getirmektedir. Bu bağlamda perspektif, 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki “okulların finansmanı” konusunda mevcut durumun ortaya konulması ve tedbirlerin gerçekleşmesine yönelik önerileri içermektedir...

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF.