Perspektif 2023 Eğitim Vizyonunda Eğitsel Veri Madenciliği

Perspektif: 2023 Eğitim Vizyonunda Eğitsel Veri Madenciliği

2023 Eğitim Vizyon Belgesi veriye dayalı yönetimi ve eğitsel veri madenciliğini nasıl ele almaktadır? Planlanan hedeflere yönelik kuvvetli yönler ve fırsatlar nelerdir? Veriye dayalı yönetim sistemlerinin işe koşulmasında izlenmesi gereken yol nasıl olmalıdır?

Paylaş
Dosyayı İndir

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ndeki öğrenme analitiği araçlarına ilişkin bir perspektif sunmadan önce belgenin genel felsefesinin özetlenmesi ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu değerlendirmeyi sağlamak için 2003’te TÜBİTAK tarafından Türkiye’nin yirmi yıllık bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nin iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu belgede Türkiye’nin gelecek bilim ve teknoloji sistemine ilişkin “Teknolojik Öngörü”, “Teknolojik Yetenek”, “Araştırıcılar Envanteri” ve “Ulusal AR-GE Altyapısı” başlıklarını içeren dört farklı tema altında bir vizyon hedeflenmiştir. Bununla birlikte Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nde ulusal eğitime ilişkin şöyle bir çerçeve çizilmiştir:

Eğitim alanında, bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren; bireysel farklılıkların gözetilmesi ve değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini geliştire bildiği; zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olmak.1
2003’te TÜBİTAK tarafından çizilen bu çerçeve Türkiye’nin ulusal bilim ve teknoloji politikaları ekseninde ihtiyacı olan gelecekteki insan profilini tasvir etmekte ve aynı zamanda bu profilin taşıması gereken özellikleri ve nitelikleri içermektedir. Bu özellik ve niteliklerin yanında eğitim sisteminin odağına ilişkin yeni bir paradigma anlayışının ortaya konulduğu ve göze çarpan en önemli noktaların başında da bu paradigma değişiminin bulunduğu görülmektedir. Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nde eğitime ilişkin çizilen çerçeve ile 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde ortaya konan temel felsefe eğitimin odağında “insan” olması gerekliliğine ilişkin bir paradigma değişimine vurgu yapmaktadır..

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF.