Perspektif 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Ölçme ve Değerlendirme

Perspektif: 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Ölçme ve Değerlendirme

2023 Eğitim Vizyonu belgesi ölçme ve değerlendirme sistemini nasıl ele almaktadır? Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi nedir? 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde belirtilen ölçme ve değerlendirme sisteminin hayata geçmesi için izlenilmesi gereken yol nasıl olmalıdır?

Paylaş
Dosyayı İndir

Peter Drucker’a atfedilen bir söz vardır: “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz” yani “ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”. Yönetim bir karar verme sürecidir. Karar verebilmek için gerekli somut verilere ölçmeyle ulaşılır. Etkili karar, ölçülmüş ve ölçütlerce kıyaslanmış veriler üzerine alınır. Ölçümsüz kararlara önyargı denir. Önyargılar, herhangi bir gerçekliğe ve ölçüme dayanmadığı için belirsizlik doğurur. İnsanların ve kurumların aldıkları kararlar, onların gelecekte nerede olacağını belirler. Fakat çoğu zaman alınan kararlarla elde edilen sonuçlar birbirleriyle uyuşmaz. İyi karar, doğru ölçümlere dayanan karardır fakat bu yeterli değildir. Kararın hayata geçirilebilmesi için belirli şartların sağlanması da gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı “2023 Eğitim Vizyonu” belgesiyle eğitim kararlarını bütünsel bir perspektifle yayımlayarak Türkiye’nin eğitim gündemine sunmuştur. Bu yazı Vizyon Belgesi’ndeki ölçme ve değerlendirme sistemiyle ilgili olarak alınan kararların mahiyetini ve uygulanabilirliğini güçlendirmeye yönelik önerileri kapsamaktadır.

2023 Eğitim Vizyon Belgesinde Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün Söylem Analizi

Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesiyle Türk eğitim sisteminin geleceğini hangi temeller üzerine inşa edeceğini açıklamaktadır. Eğitim ve öğretimin bütünsel olarak ele alındığı bu belgede, ölçme ve değerlendirme alanı için ayrı bir bölüm açılarak ve yapılması düşünülen değişim ve dönüşümler 4 başlık altında ele alınmıştır: ...

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF.