Analiz Etkili Öğretmen Mesleki Gelişimi Etkinlik Temelli Öğretmen Eğitimi Yaklaşımı

Analiz: Etkili Öğretmen Mesleki Gelişimi | Etkinlik Temelli Öğretmen Eğitimi Yaklaşımı

Analiz öğretmen eğitimi için farklı bir yaklaşım ve uygulama örneği sunmakta ve MEB’in yeniden tasarlamayı duyurduğu öğretmen mesleki gelişim programlarının çalışmalarına öneriler getirmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Analiz eğitim öğretim etkinliklerinin özeğinde bulunan öğretmenlerin daha nitelikli hizmet üretebilmesini sağlamak için yapılan mesleki gelişim programlarının daha etkili olmasının imkanlarını aramaktadır.

Bir ülkede eğitimle ilgili çıktıları iyileştirmenin yolu öğretimi güçlendirmekten, öğretimi iyileştirmenin yolu ise öncelikle öğretmeni geliştirmekten geçmektedir. Çünkü bir eğitim sisteminin amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi temelde öğretmen marifetiyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla öğretmen niteliğinin eğitim sistemlerinin iyileştirilmesinde en başat etken olduğu söylenebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yoğun bir emek, zaman ve maddi kaynak harcanarak yapılan öğretmen mesleki gelişim programlarının öğretmen davranışlarının değişimine ve doğal olarak öğrenci çıktılarının iyileşmesine hizmet etmede yetersiz kaldığı bilinmektedir.

Bu mesleki eğitim programlarının etkinlik temelli tasarlanıp uygulanması öğretmen davranışlarında olumlu değişim, hatta dönüşümlere yol açabilmesi ve öğrenci çıktılarının hedeflenen düzeye çıkarılabilmesi açısından önemli imkanlar barındırmaktadır.

Mesleki gelişim öğretmenlerin sınıflarında öğrenci öğrenimini desteklemek için donanım sağlamada önemli bir stratejidir. Bu amaçla analizde etkinlik temelli eğitimin felsefi ve pedagojik temelleri oluşturulmaya çalışılmış ve söz konusu alandaki öğretmen eğitimi için üç tasarım ve uygulama örneği sunulmuştur.

MEB’in “2023 Eğitim Vizyon Belgesi”ni stratejik olarak öğretmen niteliğinin geliştirilmesi üzerine inşa ettiği söylenebilir. Bu nedenle analiz öğretmen eğitimi için farklı bir yaklaşım ve uygulama örneği sunması bakımından önemli ve MEB’in yeniden tasarlamayı duyurduğu öğretmen mesleki gelişim programlarının çalışmalarına öneriler getirmesi bakımından da özgündür..

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF.